...

Was het vroeger echt beter? Vroeger was het niet beter om arts te zijn, anders zeker, met meer vrijheid en minder efficiëntie en een goed gebruik van de middelen. Het was de tijd van onze jonge jaren, van verbeelding, van versneld nieuwe dingen leren, zoals dat gaat met elk nieuw afstuderend jaar.Ik zal het niet hebben over de arbeidsvoorwaarden (uren), de wachtdiensten, de bezoldiging (onder het minimumloon, gecompenseerd door wachtdiensten): nee, vanuit dit oogpunt was het in het verleden verre van beter. De verbeteringen, die nog onvoldoende zijn en te traag op gang komen, zijn niettemin zichtbaar. Wel leek alles mogelijk en haalbaar: alles wat nodig was, was de wil om het te doen en het enthousiasme te bundelen.