...

Sinds de invoering van PSA is de sterfte door prostaatkanker duidelijk gaan dalen, maar door de propaganda tegen PSA is die de laatste jaren weer gaan stijgen en worden de mannen meer in (te) late stadia van de ziekte ontdekt. Het beter gebruik van PSA nu, en de mpMRI, alvorens men een prostaatbiopsie uitvoert, leiden tot een daling van het aantal mannen dat een biopsie moet ondergaan tot wel 70%. Prostaatkanker die vroegtijdig gedetecteerd wordt kan immers gemakkelijk genezen worden zonder blijvende gevolgen én aan een lage prijs. Als huisarts heb ik door PSA-testing al een heel aantal patiënten op tijd kunnen doorsturen, vooraleer er uitzaaiingen waren die de therapie verzwaren en de overlevingskansen beperken.