...

Door woonzorgcentrumbewoners bezoek te ontzeggen, neemt men in één klap het lichtpuntje van vele ouderen weg. In crisistijden is een specifieke risicoanalyse uiteraard steeds nodig, maar wanneer een wzc niet met een uitbraak kampt én de veiligheidsmaatregelen strikt in acht neemt, moet één bezoeker per week haalbaar zijn. Bewoners blijken ook niet altijd bevraagd te zijn over deze regels. Dat is toch het minste wat men zou moeten doen. Het zeggenschap en de vrijheid van de bewoners zouden steeds centraal moeten staan. Dat is zeer vaak niet het geval. Onder het mom van 'een tweede inenting veiligstellen' wordt nu immers alle menselijkheid overboord gegooid.