...

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is niet alleen een probleem in Afrika, Azië of het Midden-Oosten. Ook in Europese landen is het de realiteit. VGV is een schending van de mensenrechten en sinds 2001 strafbaar in België. Wegens de alarmerende cijfers is preventie hoogstnoodzakelijk. Daarom gaat Vlaanderen VGV versterkt aanpakken. Het wil daarvoor samenwerken met GAMS België. De vzw Group for the Abolition of Female Genital Mutilation is een multiculturele organisatie die al sinds 1996 actief is in België.GAMS België werd opgericht door Khadidiatou Diallo, die zelf op zevenjarige leeftijd werd besneden. Ze werd uitgehuwelijkt op haar 12de en werd moeder op 14-jarige leeftijd. Bij haar aankomst in België merkte ze dat veel vrouwen met dezelfde problemen als zij daarrond kampten. De vzw organiseert vormingen voor professionals uit verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, asiel en juridische instanties, jeugdzorg, en onderwijs - in heel België. GAMS opende een kantoor in Antwerpen, en heeft permanenties in andere Vlaamse steden. "Mensen kennen de zware gevolgen niet waardoor sensibilisering, bescherming en begeleiding meer dan op z'n plaats zijn", stelt Vlaams WVG-minister Hilde Crevits. "Het is essentieel om nieuwkomers in ons land te informeren en om aan preventie te doen. Op die manier voorkomen we dat deze praktijk in de toekomst wordt herhaald." Vlaams minister Crevits (CD&V) ziet in GAMS België de ideale partner om vrouwelijke genitale verminking aan te pakken. De vzw krijgt daarvoor van Vlaanderen eens subsidie van 200.000 euro. Minister Crevits rekent nu op de organisatie voor de opleiding en coördinatie van vrijwilligers. Die zullen worden ingezet in de vijf Vlaamse provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en workshops aanbieden in sociaal-culturele verenigingen.Via de workshops is het de bedoeling dat 15 vrijwilligers hun eigen gemeenschap van herkomst sensibiliseren. Gerekend wordt dat ze elk 150 personen zullen bereiken. Op die manier bereikt deze bewustmakingsactie in totaal 2.250 mensen. De bedoeling is het taboe te doorbreken over de lichamelijke en psychologische trauma's als gevolg van de verminking. Nu bestaat nog steeds een risico dat gezinnen met meisjes een vakantie plannen naar hun land van herkomst om daar een besnijdenis te laten uitvoeren. Ze worden daarvoor vaak ook onder druk gezet. Het werk van de vrijwilligers of 'community voices' zal na hun opdracht voor GAMS België blijven bestaan. De vrijwilligers zullen immers in gesprek blijven met hun gemeenschap. Ze zullen in hun privékringen meer vrijuit spreken over VGV en de ernstige gevolgen daarvan. Het is verder noodzakelijk om - wanneer er zo'n reis aankomt - nog voor het vertrek in dialoog te gaan met de ouders en hen te helpen hun dochters te beschermen.De juridische dienst van GAMS België ontwikkelde een detectiemeter waarbij het risico van VGV wordt ingeschat. Op grond daarvan zijn dan beschermende acties mogelijk. "Het is ontzettend belangrijk om vrouwen getroffen door genitale verminking te begeleiden zodat ze hun levensweg leren vormgeven", geeft Diariou Sow, voorzitster van GAMS België, nog aan. "Die geest van empowerment ligt ook aan de basis van het werk van GAMS."