...

In het charter, dat zes hoofdstukken bevat, zien we een aantal van de thema's terugkomen uit het memorandum dat de specialisten in opleiding in de aanloop van de verkiezingen van 26 mei verspreidden. De afgelopen maanden werkte VASO, die sinds begin dit jaar zonder Franstalige vleugel maar louter als Vlaamse vereniging door het leven gaat, haar standpunten verder uit in een charter.Rode draad doorheen het document is - uiteraard - de kwaliteit van de opleiding. Om die kwaliteit te bewaken, formuleren de assistenten een aantal voorstellen zoals onder meer de verwerking van de ABC-enquête (Aanbod Begeleiding Context, wordt op het einde van elk opleidingsjaar naar alle aso's gestuurd voor feedback over de kwaliteit van een stageplaats, nvdr) door een centrale structuur, de terugkoppeling van de resultaten naar de desbetreffende ziekenhuizen alsook benchmarking met betrekking tot de opleidingsplaatsen, en remediëring en sancties bij een slechte evaluatie."Naast het educatieve omhelst kwaliteit echter ook een veilige leerplek met een open bedrijfscultuur en respect voor medewerkers", stellen de assistenten. Veel aandacht gaat in die context naar de wens om een ombudsdienst op te richten. Vandaag durven aso's vaak geen melding doen van problemen of conflicten omdat werkgever en stagemeester in het ziekenhuis een en dezelfde persoon zijn.Opvallend is de mate van concreetheid van het desbetreffende hoofdstuk als het gaat over welke rollen zo'n ombudsdienst moet vervullen, wie hiervoor in aanmerking kan komen en hoe aso's melding kunnen doen. Zo ziet VASO de ombudspersoon "over het algemeen" als een poortwachter die de assistent gidst naar de juiste instanties. Bij herhaaldelijke klachten of bij zwaarwichtige problemen kan de ombudspersoon ook de rol van klokkenluider opnemen. Indien nodig, treedt hij of zij bemiddelend op.Jaarlijks moet het aantal en het soort klachten bijgehouden worden en vorm krijgen in een verslag, zodoende dat de dienst in de toekomst een preventieve rol kan opnemen. Een online formulier lijkt de assistenten de meest laagdrempelige manier om dergelijke meldingen te verzamelen. Anonimiteit is daarbij van zeer groot belang, zo beklemtonen ze, net als een goede website over de concrete werking van de dienst (met inbegrip van de afhandeling van meldingen). Na één (werk)week moet de aso in kwestie antwoord hebben gekregen op zijn vraag of klacht.Voorts moet de ombudspersoon voor de specialisten in opleiding niet per se een arts zijn; het voordeel van een arts is dat deze laatste de situatie rond de stage beter kan inschatten, nadeel is nog volgens de assistenten dat neutraliteit in dat geval niet altijd vanzelfsprekend is.In de tekst zijn ook een aantal tabellen terug te vinden. Eén daarvan zet het zogenaamde sui-generis-statuut af tegen het werknemersstatuut, een andere tabel vergelijkt de arbeidsvoorwaarden van assistenten in verschillende soorten ziekenhuizen (perifeer laag, perifeer hoog en UZ's). De bijhorende eisen van VASO spreken daardoor voor zich: geef ons een sociaal statuut van de 21e eeuw en uniforme arbeidsvoorwaarden, zonder willekeur tussen ziekenhuizen waar artsen in opleiding tewerkgesteld zijn.