...

In de Vlaamse Gemeenschap zijn er per 10.000 inwoners 14,9 specialisten in de zorg actief en 10,4 huisartsen. In Franstalig België staan er voor hetzelfde aantal inwoners 21,3 specialisten klaar voor hun patiënten en 11,7 huisartsen (cijfers voor eind 2016). Noteer dat, hoewel het verschil minder uitgesproken is dan bij de specialisten, er nog altijd relatief meer huisartsen in Franstalig België actief zijn dan in Vlaanderen.Vlaamse specialisten en huisartsen in de zorg leveren ook meer prestaties. Het rapport van de Planningscommissie drukt dat uit als VTE (voltijds equivalent). Vlaamse specialisten en huisartsen presteren meer in vergelijking met 1 VTE - 1,17 respectievelijk 1,10 om precies te zijn. Waalse specialisten en huisartsen factureren prestaties overeenkomstig met 0,95 en 0,86 VTE. Brusselse artsen presteren het minst: (specialisten) 0,92 en (huisartsen) 0,69 VTE. Meer cijfers en vindt u verder in deze krant.De resultaten zijn niet meteen een verrassing. In Vlaanderen wordt al sinds meer dan 20 jaar een toelatingsexamen georganiseerd dat de toegang tot de geneeskundestudies meer in overeenstemming brengt met het toegewezen contingent van artsen. In Franstalig België is er tegenwoordig ook wel een toelatingsexamen, maar blijft de onwil aanwezig om het contingent van de Planningscommissie te respecteren.Valerie Van Peel (N-VA) haalde, na het bekend worden van deze cijfers, in een persmededeling uit naar het gevoerde beleid, en naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Volgens haar heeft de Open VLD-minister als lid van de minderheidsregering bakzeil gehaald door het afdwingen van het contingent in de Franstalige Gemeenschap opnieuw uit te stellen en de hete aardappel naar de volgende regering door te schuiven.