...

Eerdere studies met vragenlijsten waarbij respondenten aangaven hoeveel lichaamsbeweging ze namen, hadden al een correlatie vastgesteld tussen lichaamsbeweging en leeftijdsgebonden maculadegeneratie. De hypothese dat sporten leeftijdsgebonden maculadegeneratie zou kunnen voorkomen, werd experimenteel getoetst bij muizen. Vorsers van de school voor geneeskunde in Virginia hebben vastgesteld dat de neovascularisatie van de chorioïdea tot 45% lager was bij muizen die veel gebruik maakten van een looprad, dan bij muizen die niet bewogen. Bij herhaling van het experiment was het volume van de bloedvaten 32% lager bij de muizen die veel bewogen.De wetenschappers weten nog niet hoe lichaamsbeweging een vermenigvuldiging van de bloedvaten verhindert. Mogelijk spelen meerdere factoren mee, zoals een betere bloedtoevoer naar de ogen. Ze stelden vast dat een achteruitgang van de visus vaak correleerde met minder lichaamsbeweging. Nu hebben we hier met een vicieuze cirkel te maken. "Het is bekend dat mensen minder lichaamsbeweging nemen naarmate hun ogen verslechteren", commentarieert prof. Bradley Gelfand. Daarom heeft hij een aanvraag voor subsidies ingediend om het onderzoek te kunnen voortzetten. Het zou daarbij de bedoeling zijn een methode of een geneesmiddel te ontwikkelen dat de voordelen van lichaamsbeweging biedt zonder dat men er zelf lichaamsbeweging voor hoeft te nemen. Het is immers moeilijk die vaak zeer oude en gehandicapte patiënten zover te krijgen dat ze regelmatig lichaamsbeweging nemen.