...

Wim Van Hooste Preventieadviseur-arbeidsarts. Het streven naar nul arbeidsongevallen en nul beroepsziektes, komt regelmatig op de voorgrond op de werkvloer. Werkgevers pakken er graag mee uit, met borden waarop staat hoeveel dagen ze al 'ongevalsvrij' zijn. Schuilen er nadelen achter dit nobel nihilisme, de nul houden? Jazeker, er is voer voor discussie. Er is de morele kritiek (de focus ligt te sterk op fatale en ernstige zaken), de rationele kritiek (te onprecies) en de operationele kritiek (ongevalscijfers geven geen goed beeld van het niveau van de veiligheid) (Abebe et al., The Vision Zero Handbook, 2020). Naast de 'zero-risk bias' is er het denken in termen van proporties in de plaats van verschillen. Een grotere reductie in de proportie doden wordt hoger gewaardeerd dan een grotere reductie in feitelijke doden.