...

PRIJS Afgelopen zaterdag reikte Artsenkrant de Prijs van de Jonge Huisarts 2019 uit. De onderscheiding bekroont een masterproef huisartsgeneeskunde en ging dit jaar naar het viertal Elisabeth Persoons, Nick Stevens, Jan Maertens en Inge Vandenbempt. Zij wijdden hun thesis aan de succesfactoren en valkuilen van elektronische beslishulpen voor richtlijnimplementatie.