...

De video start bij het begin van wat in enkele jaren tijd uitgroeide tot een begrip in de zorg, en daarbuiten: reporter Annemie Struyf vraagt aan Viviane, die op intensieve zorg ligt, wat haar echt plezier zou doen. Een mango dus... We zien haar de dag nadien de vrucht verorberen met smaak en nog meer emotie, dankbaar voor dit in wezen eenvoudige, alledaagse moment.Prof. Kris Vanhaecht pikte het op, en ging er binnen het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) mee aan de slag. Er volgde een oproep naar mangomoment-getuigenissen, er kwamen een boek, een fonds, en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. En nu dus ook een video. "Bedoeling is om met deze film het concept zo breed mogelijk uit te dragen", zegt prof. Vanhaecht. "Sinds de start in 2015 hebben we immers heel wat kennis vergaard, en die willen we nu in een gebundelde vorm beschikbaar maken." De video is vrij beschikbaar en zal ook ingezet worden binnen de opleidingen in de zorgsector, legt hij verder uit. "Daartoe zijn er doorheen de film drie momenten voorzien die als workshop kunnen aangewend worden, met de mogelijkheid om op maat te reflecteren over bepaalde aspecten van het hele gebeuren." Vanaf volgend academiejaar zal de video overigens ook deel uitmaken van de opleiding kwaliteit voor de bachelors geneeskunde. Daarnaast zijn er zogenaamde Mangomoment Inspiratie Modules (MOIs): educatieve video's bestaande uit een introductie, opdrachten en beeldmateriaal. De MOIs werden ontwikkeld tijdens de covid-19-pandemie, en staan nu vrij ter beschikking. Elke MOI wordt ondersteund door een 'teaching note' waarin toegelicht wordt hoe geïnteresseerden ermee aan de slag kunnen gaan binnen hun organisatie.Wat begon als een triviaal moment heeft intussen dankzij de inzet van prof. Vanhaecht en zijn team nogal wat internationale weerklank gekregen, zoals eveneens in de video te zien is. Een nieuw project dat alvast op stapel staat, is de realisatie van een Engelstalige podcast, op vraag van de NEJM.