...

Met groot genoegen heb ik in Artsenkrant nr. 2640 van 3 september (blz. 14-15) gelezen dat twee derden van de respondenten in uw recente enquête het gebruik van voedingssupplementen aan hun patiënten aanraadt. Reeds in 2006 heb ik, in een artikel in het Tijdschrift voor Geneeskunde, aandacht gevraagd voor wetenschappelijk verantwoorde toediening van bepaalde voedingssupplementen aan ouderen. Dit artikel werd - uitzonderlijk - vooraf gegaan door een negatieve commentaar van toenmalig hoogleraar farmacologie (Lucas Van Bortel) die waarschuwde voor het gebrek aan onderbouwing van mijn aanbevelingen!Ook nog in 2015 heeft de Koninklijk Academie voor Geneeskunde van België in een brief aan de toenmalige Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Jo Vandeurzen) gesteld dat er "onvoldoende aanwijzingen zijn om het systematisch gebruik door ouderen van voedingssupplementen en hormonen te promoten op bevolkingsniveau". Ondertussen zijn de resultaten van meerdere belangrijke studies verschenen die het volgende aantonen. Meer dan de helft van de Belgische bevolking maakt voor een groot deel van de voeding gebruik van "ultra-bewerkte voedingsmiddelen" (ultra-processed food) waarvan bekend is dat de samenstelling en voedingswaarde totaal ontoereikend en onevenwichtig zijn. Ongeveer twee derden van ouderen in woonzorgcentra zijn ondervoed, niet kwantitatief, maar wel kwalitatief, door gebrek aan vitaminen, mineralen, en essentiële amino- en vetzuren. Dit is eveneens het geval bij ongeveer een kwart van ouderen die thuis wonen. De regelmatige inname van specifieke voedingssupplementen verlaagt de cardiovasculaire mortaliteit in belangrijke mate , met een number needed to treat (NNT) van 10 na 5 jaar behandeling, en NNT van 5 na 10 jaar behandeling. De prevalentie van diverse kankers vermindert met 8 tot 12 % door het gebruik van bepaalde nutracijnen (voedingssupplementen samengesteld uit natuurlijke ingrediënten en met medische indicatie). Wij hebben bewezen dat door het gebruik van een specifiek nutracijn: ? de hypermethylatie van het DNA, die o.a. aan de basis ligt van het verouderingsproces en bepaalde ouderdomsziekten, wordt teruggedrongen, ? de concentratie van het homocysteïne significant wordt gereduceerd, ? het kankerverwekkende geoxideerde DNA ( 8-OH-2dG) wordt verlaagd, ? insulineresistentie en hyper-insulinaemie worden gecorrigeerd, ? en het HgA1c wordt verlaagd (hogere concentratie van het HgA1c is gerelateerd met versnelde veroudering). Ondertussen heeft prospectiebevolkingsonderzoek bewezen dat de hogere inname van flavonoïden gepaard gaat met een belangrijke vermindering van het risico op ziekte van Alzheimer. Deze flavonoïden (anthocyanidinen) kunnen worden toegediend als plantextract in nutracijnen. Enkele illustere 'opiniemakers' stellen telkens weer dat het gebruik van extra vitaminen een verhoogd risico inhoudt op kanker. Daarbij verwijzen ze naar een studie waarbij een synthetische vitamine E-ester werd toegediend in een dosis die 20 tot 25 maal hoger was dan de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid), samen met een toxische dosis van synthetisch vitamine A. Paracelsus (1493-1541) heeft geschreven: "All things are poison, and nothing is without poison; the dosage alone makes it so a thing is not a poison" (sola dosis facit venenum)!Tot slot verwijs ik graag naar twee recente gepubliceerde artikels: ? Decleer W, Comhaire F, De Clerck K, Vanden Berghe W, Devriendt G, Osmanagaoglu K. Preconception nutraceutical food supplementation can prevent oxidative and epigenetic DNA alterations induced by ovarian stimulation for IVF and increases pregnancy rates. Facts Views Vis Obgyn 2020; 7: 23-30. ? Comhaire F, Decleer W, Can the biological mechanisms of ageing be corrected by food supplementation? The concept of health care over sick care. Aging Male. 2020 Jan 24:1-12. doi: 10.1080/13685538.2020.1713080.