...

Uitgaande van de Engelse registers hebben dr. Helen Peters en haar collega's tussen 2006 en 2021 de kenmerken en het verloop van de zwangerschap geëvalueerd bij vrouwen die een hiv-infectie hebben opgelopen na verticale transmissie. Ze hebben die zwangerschappen vergeleken met zwangerschappen bij hiv-geïnfecteerde vrouwen die het hiv waarschijnlijk hebben opgelopen tijdens heteroseksuele geslachtsgemeenschap (horizontale transmissie). Tijdens die periode van 15 jaar zijn 17.478 zwangerschappen geregistreerd bij hiv-geïnfecteerde vrouwen, waarvan 202 zwangerschappen bij 131 vrouwen die een hiv-infectie hebben opgelopen na verticale transmissie van het hiv.Van de vrouwen die een hiv-infectie hadden opgelopen na verticale transmissie, kreeg 81% op het ogenblik van de bevruchting een antiretrovirale behandeling. Bij de vrouwen die het virus hadden opgelopen na horizontale transmissie, was dat 56%.De gegevens over de bevalling en het geboortegewicht waren vrij vergelijkbaar in de twee groepen, maar er was een hoger risico op vroeggeboorte en laag geboortegewicht bij de vrouwen die zijn opgegroeid met een hiv-infectie.Helaas hebben de onderzoekers geen multivariate analyse uitgevoerd. Nieuwe analyses zijn dus nodig om na te gaan of vroeggeboorte en een laag geboortegewicht correleren met een meetbare viruslast tijdens de zwangerschap en/of bij de geboorte.