...

Dat blijkt uit een enquête bij 2.370 verpleegkundigen uitgevoerd tussen 21 ja- nuari en 5 februari in op- dracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB). Bij de AUVB zijn 46 beroeps- organisaties van verpleegkundigen uit de drie gemeenschappen en gewesten aangesloten. Naar eigen zeggen vertegenwoordigt de Unie hiermee de 140.000 verpleegkundigen van ons land. In deze steekproef (met een foutmarge van 2,1%) zegt vier op tien verpleegkundigen voorstander te zijn van vaccinatie tegen covid-19. Eén op tien aarzelt nog en een even groot percentage zal een inenting weigeren. Eén op drie respondenten is trouwens al gevaccineerd - 30% in ziekenhuizen en 72% in een woonzorgcentrum. Zeven verpleegkundigen op tien raden patiënten en familieleden aan zich te laten vaccineren. De belangrijkste reden (82%) is om zichzelf en familieleden te beschermen. Daarentegen werkt angst voor bijwerkingen vaccinatietwijfels en weigeringen in de hand bij 70% van de verpleegkundigen. De AUVB zet de enquêteresultaten af tegen de uitkomsten van een studie uit november 2020 in België, Frankrijk en Quebec. De vergelijking leert dat de instemming met vaccinatie onder artsen en verpleegkundigen is toegenomen - 49% sterke, 23% matige instemming en 28% onbeslist of negatief. Ter ver- gelijking. Een Sciensano-onderzoek uit december toonde aan dat 60% van de algemene bevolking zich zou laten vaccineren. Afgezet tegen een ouder onderzoek uit 2018 over griepvaccinatie bij gezondheidswerkers blijkt dat de instemming met vaccinatie tegen covid-19 veel hoger ligt. In een commentaar bij de enquête stelt de Algemene Unie dat ze verpleegkundigen zal blijven sensibiliseren. "We dringen wel aan op gegarandeerde kwaliteitsvolle en wetenschappelijk gevalideerde informatie zodat elke beroepsbeoefenaar een weloverwogen beslissing kan nemen", aldus de AUVB. Tot slot leert de peiling nog dat vier op vijf verpleegkundigen gekant zijn tegen een Koninklijk Besluit uit december 2020. Dat laat onder strikte voorwaarden toe dat handelingen met betrekking tot de voorbereiding en toediening van vaccins gedelegeerd worden naar personen die daartoe wettelijk gezien niet bevoegd zijn. De AUVB dringt er bij de regering dan ook op aan om dit KB - genomen in het kader van de coronapandemie - in de praktijk niet toe te passen.