...

OWie betrapt wordt op te snel rijden, rijden onder invloed, rijden zonder veiligheidsgordel, of gsm-gebruik achter het stuur, krijgt voortaan samen met de boete een aangepaste bewustmakingsboodschap. Daarin wordt gewezen op de risico's van dit gedrag.De bewustmakingsfiches gebruiken hard cijfermateriaal dat samenhangt met de overtreding (zie kader) en zijn een gezamenlijk initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Justitie, de FOD Financiën, de politie, VIAS institute en de gewesten. In eerste instantie zal het gaan om overdreven snelheid op de autosnelwegen, drinken en rijden, verstrooidheid door gsm-gebruik achter het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel of het niet gebruiken van kinderzitjes. In de herfst komen daarbij ook de snelheidsovertredingen op gewestwegen.