...

Welke factoren beïnvloeden de gezondheidszorg van 65-plussers? Wat zijn hun gezondheidskosten? Voor hun studie onderzochten de Onafhankelijke Ziekenfondsen administratieve terugbetalingsgegevens van de geneeskundige verzorging voor 271.949 (2010) en 313.559 (2017) ouderen die bij hen aangesloten zijn.De leeftijd op zich verklaart slechts in zeer beperkte mate de gezondheidsuitgaven van ouderen, stellen de MLOZ vast. Wat wel een grote rol speelt, zijn chronische ziekten. Eén op de drie 65-plussers heeft minstens twee chronische aandoeningen en meer dan één op de tien minstens drie. Bij de 80-plussers lijden acht op de tien aan een chronische ziekte.In 2017 was meer dan een kwart van de chronisch zieke ouderen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 1 op de 10 van de ouderen zonder een chronische ziekte. Ziekenhuisopnames vormen met andere woorden de grootste uitgavenpost voor 65-plussers, goed voor een derde van hun totale gezondheidsuitgaven voor de ziekteverzekering. Een vijfde van die uitgaven gaat naar de verzorging in woonzorgcentra (slechts 8,5% van de ouderen).Ook geneesmiddelen, verpleegkundige zorgen en consultaties zorgen voor aanzienlijke uitgaven, volgens de MLOZ. Zo kreeg meer dan 90% van de 65-plussers in 2017 geneesmiddelen voorgeschreven. Bijna een op de vijf ouderen (19%) deed datzelfde jaar een beroep op verpleegkundige verzorging. Slechts een kleine 5% van de ouderen raadpleegde geen huisarts of specialist (15% bij mensen jonger dan 65 jaar).De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen om een verdubbeling van het budget voor preventie en om de groeinorm voor het gezondheidsbudget op te trekken van 1,5% naar 2,2%.