...

In de eerste tabel geven we voor de aso's en de haio's het totale percentage dat 'vergeet' het sociale statuut aan te vragen - en daarnaast het percentage van de artsen in opleiding met de Belgisch nationaliteit.Bij artsen in opleiding uit andere EU-landen, en vooral artsen in opleiding uit landen buiten de EU is het percentage van artsen dat verzuimt het sociale statuut aan de vragen beduidend hoger. In Vlaanderen, bijvoorbeeld, vergat 22% van de 170 aso's uit andere EU-landen het sociaal statuut aan het Riziv te vragen, en 27% van de 22 aso's uit niet-EU-landen.De tweede tabel vergelijkt het 'verzuimpercentage' van de artsen in het eerste jaar van de beroepsopleiding met dat van aso's en haio's in andere jaren. Eerstejaars verzuimen vaker de aanvraag, maar ook de 'niet-eerstejaars' vergeten nog al te vaak hun aanvraag. In deze tabel is geen onderscheid gemaakt tussen artsen in opleiding met de Belgische nationaliteit en anderen.Opvallend is wel dat een vijfde van de 'niet-eerstejaars'-haio's uit Brussel het sociaal statuut niet aanvroeg (het gaat om 24 haio's op een totaal van 120).