...

Het gebeurt steeds vaker dat artsen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken er nog een aantal jaartjes als arts willen bijdoen. Met welke spelregels moeten zij dan rekening houden? Als u aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoet kunt u zelfs als u een wettelijke pensioenuitkering ontvangt onbeperkt bijverdienen. Meer bepaald kunt u dit doen vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin u 65 wordt of als u op het ogenblik dat uw Belgisch pensioen inging een loopbaan achter de rug had van minimum 45 jaar. Dat betekent dus dat als u die voorwaarden respecteert u én een pensioenuitkering kunt krijgen én uw beroepsinkomen kunt behouden. Weet wel dat de grens van 65 jaar maar geldt tot en met het kalenderjaar 2024. Op 1 januari 2025 verhoogt de wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar. Dat betekent dan ook dat als u bijvoorbeeld geboren bent in 1964 u tijdens uw pensioen maar onbeperkt zal kunnen bijverdienen als u pas op pensioen gaat op 1 januari van het jaar dat u 67 jaar wordt. Dit alles natuurlijk op voorwaarde dat de wettelijke spelregels intussen niet wijzigen. Hou er ook rekening mee dat u door het feit dat u beide inkomsten samen ontvangt u in een hogere belastingschijf kan vallen waardoor u uiteindelijk riskeert meer belastingen te moeten betalen. Bent u met pensioen en verdient u nog iets bij als zelfstandige, dan moet u verder op dat inkomen ook sociale bijdragen betalen. Die bijdrage levert u in principe geen extra (pensioen)recht op. Voldoet u niet aan de voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen (omdat u bijvoorbeeld voor uw 65ste op pensioen wil gaan), dan zijn er grenzen aan wat u beroepshalve mag bijverdienen. Hierbij gelden er een aantal verschillende grenzen. Het bedrag dat u mag bijverdienen hangt onder andere af van uw leeftijd, het aantal jaren dat u voor uw pensioen werkte, de ingangsdatum van uw pensioen en dies meer. Bent u bijvoorbeeld jonger dan 65 jaar en hebt u minder dan 45 jaren gewerkt bij aanvang van uw pensioen dan mag u maximaal iets minder dan 6.800 euro per jaar bijverdienen. Als u te veel bijverdient, zal de pensioendienst uw pensioen verminderen of dit zelfs volledig schorsen. Wat men precies zal doen zal afhangen van de vraag in welke mate uw beroepsinkomsten het grensbedrag overschrijden. Bij een overschrijding met minder dan 100% wordt uw pensioen verminderd met een gelijk percentage. Voor elke procent overschrijding moet u in dat geval met andere woorden één procent pensioen weer inleveren. U zal wat u teveel ontving dan moeten terugbetalen. Bij een overschrijding met 100% of meer (u verdient als 62-jarige bijvoorbeeld 14.000 euro per jaar bij) wordt uw pensioen geschorst voor het volledige kalenderjaar en zal u het ontvangen pensioenbedrag voor dat jaar helemaal moeten terugbetalen. Het is dan ook van groot belang dat u zich voor u op pensioen wil gaan informeert over het exacte bedrag dat u zal mogen bijverdienen. Is dit bedrag niet hoog genoeg, dan bestaat een denkpiste erin dat u ervoor kiest om gewoon verder te werken en dit zelfs na het bereiken van de pensioenleeftijd. U bent nu eenmaal niet verplicht om op pensioen te gaan. U moet uw beroepsactiviteit die een belastbaar inkomen oplevert aangeven vóór de eerste uitbetaling van uw pensioen. Meer bepaald moet u dit doen bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) als u enkel een pensioen als zelfstandige ontvangt. Als u meerdere pensioenen ontvangt, volstaat één aangifte.Om deze aangifte te doen kunt u een formulier downloaden via de website fgov.be, in het vakje 'mag ik nog bijverdienen als ik met pensioen ben of als mijn huwelijkspartner een gezinspensioen ontvangt'? U kunt een dergelijk formulier eveneens aanvragen bij de pensioendienst. Bent u al op pensioen en wil u één of andere nieuwe beroepsactiviteit opstarten, dan bent u meestal niet meer verplicht om uw activiteit aan te geven.