...

Inzake de talenkennis ligt de primaire verantwoordelijkheid op voldoende contact met het Nederlands bij de ouders en niet bij de school. Het Nederlands moet als moeder-taal beschouwd worden, met name de taal die moeder (en vader) spreekt tot het kind. Ik stoor me dan ook aan diegenen die verantwoordelijkheid toch maar niet in de mond durven nemen en de schoolse achteruitgang toeschrijven aan het lerarentekort of de covid-19 pandemie. Dit zijn echter twee recente fenomenen - weliswaar met een negatieve invloed - die de reeds jarenlang bestaande neergang niet kunnen verklaren. Eerder dan middelen af te nemen van kwetsbare kinderen kan nagedacht worden beslag te leggen op deze gelden. Deze kunnen dan gericht in hun ontwikkeling en extra ondersteuning kunnen geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld via logopedie of psychotherapie.