...

Beste experten, Het volgende ten persoonlijke titel als nieuwsjaarswensen. Niet in naam van de Pediatrische Task Force of de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde. Wel als aanzet tot dringende reflectie en debat.Zoals jullie maak ik mij heel veel zorgen over de evolutie van de besmettingen. Maar ook over het risico dat de kinderen en de scholen zeer binnenkort de voornaamste slachtoffers zullen worden van de vijfde golf. Is het niet tijd om eens na te denken over een ander paradigma? We staan voor moeilijke keuzes, maar zoals het er nu aan toe gaat, is het niet meer vol te houden.Resultaat van het overleg tussen de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid is dat iedere ouder nu een neuswisser in de neus van hun kinderen op zondagavond moet steken. Is er een model dat aantoont dat dit maar enig significant effect zal hebben op de globale verspreiding van het virus met de voorziene torenhoge viruscirculatie in de maatschappij en onder de kinderen? Het gevolg hiervan is dat heel veel asymptomatische kinderen positief zullen zijn, dat dus weer veel families in quarantaine zullen moeten. Ik denk dat heel veel ouders dit risico niet gaan nemen als hun kind asymptomatisch is. De politieke verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de verantwoordelijkheid van de ouders...En de ouders zullen voor zeer ongemakkelijke dilemma's staan. Een recente enquête toont aan dat amper 8% van de ouders dit zal doen. Ook de beslissing dat niet-besmette kinderen van een positieve ouder ook in quarantaine moeten, zal leiden tot meer kinderen in quarantaine gezien het torenhoge aantal ouders dat de volgende weken besmet zal geraken (en niet alleen door hun kinderen).Dit wordt onhoudbaar. Recente gegevens tonen aan dat je bijna volledig machteloos bent tegen omikron, zelfs met volledige lockdown (cfr. Nederland). Zelfs met soepelere maatregelen in de scholen vrezen wij dat heel veel scholen/klassen binnen twee tot drie weken terug zullen moeten sluiten. Gezien het onderwijs de sector bij uitstek is die perfect gecontroleerd kan worden zonder directe financiële gevolgen, zal de verleiding groot zijn om daar weer eerst in te grijpen, met alle nefaste gevolgen op lange termijn voor de kinderen en dus voor onze maatschappij. De scholen zijn een essentiële sector (cfr. hieronder overzicht van de langetermijneffecten van scholen te sluiten).Zou het niet logischer zijn om alle mensen die zich niet willen laten vaccineren en de mensen met verhoogd risico in quarantaine te plaatsen (vraagt wel wat politieke moed) om zo te hopen dat tijdens de vijfde golf de ziekenhuizen niet overbelast worden? Dit kan even snel beslist worden als te beslissen klassen en scholen te sluiten... of evenementen en cafés... of kappers en biljartzalen. Wat de economische impact hiervan zal zijn, moet berekend worden. Wel zal het draagvlak bij de bevolking die zich laat vaccineren (de grote meerderheid) veel groter zijn en de boodschap eenvoudig en duidelijk.Daarom mijn pleidooi: laat het virus gecontroleerd circuleren bij gevaccineerden en al dan niet gevaccineerde kinderen, bescherm de personen met verhoogd risico en overtuig de niet-gevaccineerden door strenge maatregelen voor hen uit te vaardigen als men de vaccinatieplicht niet kan/wil invoeren. Test alleen de symptomatische patiënten of de HRC die een gevaar betekenen voor risicopatiënten.De financiële besparing zal enorm zijn door minder te testen, door mensen toch te laten werken als zij niet symptomatisch zijn. Dat geld kan dan misschien gebruikt worden o.a. voor psychologische ondersteuning van kinderen en volwassenen, wegwerken van schoolachterstand, intensieve begeleiding van door covid-19 obese kinderen , en voor extra ondersteuning van intensieve zorgen. Ook zal de belasting op huisartsen, CLB's, PSE, testcentra e.a. waarschijnlijk sterk dalen. Wel zal de druk op de intensieve zorg voor een korte periode mogelijks zeer hoog worden en zullen daar soms moeilijk ethische beslissingen moeten genomen worden.Met de vorige varianten is reeds aangetoond dat een lagere scholingsgraad op termijn leidt tot meer verloren levensjaren dan door covid-19. Dit verschil zal nog groter zijn met omikron. Dit is volgens mij de minst slechte weg te om te bewandelen. Alternatief is m.i. een volledige lockdown. Zonder enige garantie.