...

Wanda bestaat sinds november van vorig jaar, in drie talen, Nederlands, Frans en Engels, zegt Dr. Patrick Soentjens (hoofd polikliniek Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen). "Omdat we met een app werken kunnen we snel reageren en informatie aanpassen. Met gedrukte publicaties kan dat niet. Als er bijvoorbeeld ergens een epidemie uitbreekt, kunnen we de informatie over dat land of die regio kort op de bal aanvullen. We hebben met ons team hard aan het project gewerkt, onder leiding van collega-artsen Mieke Croughs en Ula Maniewski. Het resultaat is een aanzienlijke hoeveelheid accurate informatie, altijd zorgvuldig bijgewerkt met het oog op de Belgische richtlijnen. En een vrij uniek concept op wereldvlak. Er is zelfs al belangstelling getoond vanuit het buitenland."Het Instituut voor Tropische Geneeskunde wilde in april een brede communicatiecampagne rond Wanda opzetten, maar het coronavirus heeft er anders over beslist. Nu mensen niet meer reisden, was het een beetje als een café zonder bier. "We zullen die campagne waarschijnlijk een jaar opschuiven. Toch is het nuttig artsen en apothekers alvast te informeren. Zij kunnen hun patiënten op de hoogte brengen van de app en uitleggen waarom hij belangrijk is."Het centrale concept van de tool is dat men het land van bestemming ingeeft, waardoor een bondige en bevattelijke opsomming van de belangrijkste (voor)zorgmaatregelen op het scherm verschijnt. Ook voor covid-19 is per land geactualiseerd Belgisch reisadvies voorhanden. Omdat het beleid rond covid-19 aan snelle veranderingen onderhevig is (rood, oranje, groen), krijgt de reiziger een pushbericht als er iets verandert aan de maatregelen van het land waarvoor hij zich ingeschreven heeft of als hij zich in het desbetreffende land bevindt. Zoeken per bestemming is op Wanda de meest voor de hand liggende aanpak, maar ook een andere insteek is mogelijk. Zoals de naam van een ziekte intikken om een overzicht te krijgen van de beschermende maatregelen."De informatie op Wanda kan offline geraadpleegd worden", geeft Patrick Soentjens aan. "Ook in gebieden zonder internetverbinding kan de reiziger dus de nodige informatie raadplegen. Voor updates is het dan uitkijken naar een hotel met wifi."Hoewel artsen hier zeker bruikbare informatie kunnen vinden, is Wanda eigenlijk ontwikkeld voor de reiziger zonder medische achtergrond en voor paramedici. Dr. Soentjens meldt echter dat er een versie voor artsen in voorbereiding is.Een tool als Wanda biedt bredere mogelijkheden. Zo zou men met een pushboodschap een enquête naar reizigers kunnen sturen, tijdens of na de reis en - naargelang de onderzoeksvraag - zelfs verschillende keren. Dr. Soentjens: "Met een dergelijk systeem kunnen we bijvoorbeeld zicht krijgen op het aantal en de ernst van de risico's die reizigers lopen - denk aan hondenbeten. Of ook: nagaan hoe goed reizigers het reisadvies naleven. Dat maakt het mogelijk het consult vóór de reis beter toe te spitsen op de heikele punten. Als experts moeten we niet alleen advies formuleren op basis van wetenschappelijke bewijzen, maar ook nagaan hoe de reiziger dat advies aanvoelt, en of het voor hem werkbaar is. Dat soort onderzoek via Wanda gaat mogelijk van start in 2021. Onze oude website ontving 600.000 bezoekers per jaar. Met het nieuwe systeem mikken we op één miljoen volgers: een mooi doelpubliek."