...

Centraal in de communicatie tussen beide zorgberoepen komt meer en meer het medicatieschema te staan. Al rond een miljoen personen zouden over zo een medicatieschema beschikken. iShareData belicht de informatieflow van het schema. Welke informatie krijgen verschillende zorgverleners precies te zien en hoe verloopt dat proces?"Daar bestaan misverstanden over", stelt dokter Hilde Philips van het departement huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Antwerpen. "Niet alle ziekenhuisartsen hebben al toegang tot het medicatieschema, zoals sommige huisartsen geloven. Wat de spoedarts ziet, is niet altijd hetzelfde als wat de huisarts op de wachtpost te zien krijgt."Bernard De Ruyck van KAVA en Elfi Goesaert van Domus Medica zullen op het avondsymposium de technische mogelijkheden om gebruiksvriendelijk en veilig te communiceren tussen zorgverleners belichten. Nils Broeckx van de Faculteit Rechten van de UA belicht de juridische aspecten.Het symposium iSHAREdata is een verlengstuk van het iCAREdata-project. iCAREdata zamelt gegevens in over de consultaties in wachtposten en de medicatie die wordt afgeleverd in de apotheken. Ook met de spoeddiensten van ziekenhuizen wordt samengewerkt.Door de geregistreerde data (ontdaan van herkenbare persoonsgegevens) aan elkaar te koppelen probeert men de niet-planbare zorg beter in kaart te brengen en onderzoeksvragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld: hoe goed volgen artsen (in wachtposten) de richtlijnen rond antibioticagebruik op? iCAREdata volgt in deze periode de evolutie van de griepepidemie op de voet op. De infrastructuur van iCARE-data is gebruikt voor het epidemiologische onderzoeksgedeelte bij het uittestten van de 1733-triage in de pilot Leuven-Tienen.Het iCAREdata-project startte oorspronkelijk met de registratie in de stad Antwerpen maar ondertussen kende het project heel wat uitbreiding. "Van Noord-Limburg tot Brugge - wat de wachtposten betreft gaat onze registratie nu al over een populatie van twee miljoen Vlamingen", stelt dokter Philips die als senior onderzoeker het project begeleidt. Twee spoeddiensten van de stad Antwerpen doen al volop mee, met name UZA en AZ Monica. "Maar er is veel belangstelling voor het project - meer spoeddiensten zullen binnenkort volgen."Door het geregeld organiseren van de iSHAREdata-symposia probeert iCARE-data de kwaliteit van de registratie door zorgverleners te verbeteren.