...

Een populatie van 148 personen met overgewicht of obesitas werd in twee groepen verdeeld. De ene (n = 73) stapte over op een veganistische voeding met weinig vet, de andere (n = 75) handhaafde zijn gebruikelijke eetgewoonten. De patiënten waren vijftigers, met een gemiddelde BMI van 33 kg/m2. Conform de geldende definitie gebruikten de groep met de veganistische voeding geen dierlijke producten. Op het menu stonden groenten, fruit, noten en volle granen. Geen van beide groepen kreeg een calorierestrictie opgelegd.Na 16 weken was het lichaamsgewicht van de veganisten significant afgenomen ten opzichte van de klassieke eters. De afname bedroeg 5,8 kg (p<0,001). Het effect was grotendeels toe te schrijven aan een verlies aan vetmassa ten bedrage van 3,9 kg (p<0,001). De studie ging uit van het Amerikaanse Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), dat zich tot doel stelt plantaardige voeding te promoten. Ze werd voorgesteld op het jongste congres van de European Society for the Study of Diabetes (EASD).Dat er geen strikte controle gebeurd is op de calorieinname van de deelnemers, roept toch wel wat vragen op. Beperkten de veganisten zich niet spontaan, omdat ze in een experiment zaten? Of aten ze minder van deze ongewone voeding, die hen minder smakelijk lijkt?Voor PCRM-onderzoekster Hana Kahleova is de vraag allang niet meer of, maar wel waarom een veganistisch dieet het lichaamsgewicht doet dalen zonder dat men calorieën telt. Ze wijst op de resultaten van voorgaande studies, die aangetoond hebben dat men bij dezelfde calorie-inname tweemaal meer gewicht verliest met een plantaardig dan met een niet-plantaardig dieet.Het team toonde aan dat er bij de veganisten een verschuiving van de darmflora optrad ten opzichte van de klassieke eters. Meer bepaald ging de darmbacterie Faecalibacterium prausnitzii overheersen. Deze bacterie produceert vetzuren met korte keten, waaraan verschillende gunstige effecten worden toegeschreven, meer bepaald op hart- en bloedvaten, insulinegevoeligheid en immuunsysteem. Een toename van de insulinegevoeligheid werd overigens bij de veganisten in de studie gemeten. "Faecalibacterium prausnitzii wordt in mindere mate aangetroffen in de darmflora van diabetespatiënten", zegt dr. Kahleova. "De bacterie is hier in verband gebracht met inflammatie en insulineresistentie."Eerdere studies hebben al aangetoond dat bepaalde darmbacteriën een effect hebben op metabole factoren, zoals de insulinegevoeligheid en de eetlust. Deze studies zijn momenteel beperkt van omvang, maar werk op grotere schaal wordt gepland. PCRM zelf zet een vergelijking met diverse andere voedingswijzen op.Dr. Emma Elvin van Diabetes UK spoort in ieder geval aan tot meer onderzoek en veel voorzichtigheid. "Veganistische voeding stoelt op gezonde voedingswaren", zegt ze. "Maar dat betekent niet dat ieder veganistisch dieet gezond is." We weten alvast dat strikt plantaardige voeding met een tekort aan vitamine B12 gepaard kan gaan. Dat is bijzonder belangrijk bij patiënten die metformine nemen (omdat dit middel op zich de vitamine B12 in het lichaam kan doen dalen) en ouderen. Supplementen kunnen hier aangewezen zijn.