Het zal ook vooral van de nieuwe minister moeten komen, van de passage over gezondheidszorg in het nieuwe regeerakkoord valt immers niemand achterover. Uiteraard is de meest dwingende opdracht nu het beheersen van de covid-19-crisis. Een generisch pandemieplan uitwerken en risico- in plaats van crisismanagement op poten zetten, is daarbij een belangrijke klus.

Voor het overige gaan we verder op de ingeslagen weg. Gezondheidsdoelstellingen moeten er komen, preventie is essentieel en (belangrijk!) de geestelijke gezondheidszorg krijgt een financiële injectie.

Ziekenhuisnetwerken dienen verder versterkt, de uitgaven voor en het volume aan geneesmiddelen wordt ingedamd. Een betere, coherente eerste lijn staat er natuurlijk ook in - waarbij meer aandacht gaat naar apothekers dan naar huisartsen. En het moet evidence-based zijn, of wat had u gedacht. De hervorming van de wet op de gezondheidszorgberoepen kreeg Maggie De Block niet rond. Dit regeerakkoord laat een herkansing toe.

Vraag is of VDB erin slaagt om in deze regering voor een omslag te zorgen

Zoals in het verleden kunnen artsenquota en contingentering voor veel discussie, heibel en communautaire splijtstof zorgen. Want de oprichting van een interfederaal adviesorgaan en het afstemmen van de federale quota op de subquota van de deelstaten zal niet meteen soelaas brengen.

Geen echt grote surprises dus. Maar het bilan van Vandenbroucke op sociale zaken in de periode 1999-2003 oogt vandaag nog steeds indrukwekkend. Vraag is of de man erin slaagt in deze regering voor een omslag te zorgen. Alleszins, VDB wordt actief op Twitter. 't Is toch al dat, hé matekes.

Het zal ook vooral van de nieuwe minister moeten komen, van de passage over gezondheidszorg in het nieuwe regeerakkoord valt immers niemand achterover. Uiteraard is de meest dwingende opdracht nu het beheersen van de covid-19-crisis. Een generisch pandemieplan uitwerken en risico- in plaats van crisismanagement op poten zetten, is daarbij een belangrijke klus. Voor het overige gaan we verder op de ingeslagen weg. Gezondheidsdoelstellingen moeten er komen, preventie is essentieel en (belangrijk!) de geestelijke gezondheidszorg krijgt een financiële injectie. Ziekenhuisnetwerken dienen verder versterkt, de uitgaven voor en het volume aan geneesmiddelen wordt ingedamd. Een betere, coherente eerste lijn staat er natuurlijk ook in - waarbij meer aandacht gaat naar apothekers dan naar huisartsen. En het moet evidence-based zijn, of wat had u gedacht. De hervorming van de wet op de gezondheidszorgberoepen kreeg Maggie De Block niet rond. Dit regeerakkoord laat een herkansing toe. Zoals in het verleden kunnen artsenquota en contingentering voor veel discussie, heibel en communautaire splijtstof zorgen. Want de oprichting van een interfederaal adviesorgaan en het afstemmen van de federale quota op de subquota van de deelstaten zal niet meteen soelaas brengen. Geen echt grote surprises dus. Maar het bilan van Vandenbroucke op sociale zaken in de periode 1999-2003 oogt vandaag nog steeds indrukwekkend. Vraag is of de man erin slaagt in deze regering voor een omslag te zorgen. Alleszins, VDB wordt actief op Twitter. 't Is toch al dat, hé matekes.