...

Deze urgentielijsten sommen urgente pathologieën en ingrepen op volgens drie categorieën: onmiddellijk, binnen enkele uren of binnen (enkele) dagen. Electieve situaties en interventies worden onderscheiden naargelang ze binnen de drie maanden gepland moeten worden, dan wel nu al worden geëvalueerd - maar die binnen de eerste drie maanden nog niet te hoeven worden ingepland. De tabellen proberen ook de belasting voor het ziekenhuis en voor de eenheid intensieve zorg in kaart te brengen. De lijsten werden, na overleg met de overheid, in samenwerking met de beroepsverenigingen opgesteld. Ze worden op de website van het VBS geplaatst na validatie door het uitgebreid bureau van de Hoge Raad. Voor de planning en organisatie zijn ze handig, maar ze ontslaan de arts er niet van om voor iedere patiënt de situatie afzonderlijk te beoordelen.