...

Heel wat positieve punten ziet VAS-voorzitter dokter Marc Moens dus in het deze week afgesloten regeerakkoord. Voorbeelden daarvan zijn de numerus fixus voor buitenlandse studenten geneeskunde en de strenge taaleisen bij de instroom van zorgpersoneel. "Dat Vlaanderen vasthoudt aan een correcte verdeling van Riziv-nummers tussen de gemeenschappen is eveneens een goede zaak", stelt Marc Moens.Geheel in de geest van het VAS-memorandum is ook dat de administratieve lasten grondig verlaagd worden. "Het Vlaams Artsensyndicaat gaat akkoord met het voornemen om in de geestelijke gezondheidszorg overtollige structuren en overlegorganen af te bouwen", zo luidt het.Eveneens goede punten krijgen de nieuwe Vlaamse bewindslui omdat de huisarts erkend wordt als eerste aanspreekpunt bij de eerstelijnspsychologische functie. "Wel mag bij de behandeling de inbreng van de psychiater natuurlijk niet vergeten worden", voegt dokter Moens er fijntjes aan toe. Het VAS gaat ook akkoord met het voornemen om de psychologische zorg uit te breiden naar minderjarigen en 65-plussers.Bezorgd is Marc Moens dan weer over de invulling van de lokale zorgraden en eerstelijnszones. "We blijven erop hameren dat de zelfstandige zorgverstrekkers, in het bijzonder de huisartsen, niet weggedrumd mogen worden. Het is namelijk hun taak om de eerstelijnszones en hun zorgraden aan te sturen."Tot slot roept het Vlaams Artsensyndicaat wel op tot waakzaamheid bij de ontwikkeling van een Vlaams actieplan rond vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg.