...

Het gezondheidszorgbudget 2023 moet nog goedgekeurd worden door de Algemene Raad van het Riziv en verhuist dan naar de onderhandelingstafel van de regering. Het regeerakkoord bepaalde dat de gezondheidsbegroting bovenop de indexering een groeinorm van 2,5% zou krijgen. Maar de context is ondertussen sterk veranderd. De artsenvertegenwoordigers maken zich toch wat zorgen over verdere mogelijke ingrepen. Voor de toekomst moet het indexeringsmechanisme van de Riziv-begroting herbekeken worden. De inflatie sloeg een gat in de budgetten voor dit jaar - het verschil met de gezondheidsindex die in juni 2021 werd vastgelegd was groot. Het ASGB en Bvas lieten weten dat ze maandag 3 oktober op het Verzekeringscomité van het Riziv hun stemmen tegen het begrotingsvoorstel hebben uitgebracht. AADM steunde het voorstel. De budgettaire marge bedroeg 175 miljoen euro. Volgens dr. Thomas Gevaert (ASGB/Kartel) bleek uit de nota die op de Nationale Commissie van 26 september werd voorgesteld dat dit budget hoofdzakelijk zou worden aangewend om de toegankelijkheid tot de zorg voor patiënten te verbeteren - zowel fysiek als financieel. Verder zijn ook sommen vrijgemaakt voor het bevorderen van het welzijn van de zorgverleners. Een budget van vijf miljoen euro zou gaan naar de artsen in opleiding - zowel haio's als aso's. Bvas stelt evenwel dat de artsen een derde uitmaken van alle zorgverleners - en dat ze dus ook recht hebben op een derde van het budget. Dat zit er nu niet in - voor Bvas wordt dit geld onttrokken aan de noodzakelijke innovatie van de zorg voor patiënten. Verder maakte minister Vandenbroucke nog 100 miljoen euro extra vrij voor de structurele ondersteuning van zorgverleners - maar dat gaat enkel naar hen die de officiële tarieven van hun sector toepassen, de artsen die het laatste akkoord artsen-ziekenfondsen onderschrijven, bijvoorbeeld. Dat is voor Bvas een brug te ver, maar ook Kartel/ASGB vindt dit ongepast: sommige artsen kunnen de conventionele tarieven niet toepassen omdat ze daarmee moeilijk uit de kosten geraken. Verder zou de minister stellen dat daar tegenover ook 100 miljoen euro moet staan die beschikbaar komt door doelmatige zorg: 20 miljoen euro in het laatste trimester van 2023 en structureel 80 miljoen euro in 2024. Bvas merkt daarbij op dat deze maatregel niet in het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2022-2023 is overeengekomen. Het ASGB eist dat budget dat artsen op die manier vrijmaken, in de eigen sector wordt geïnvesteerd. Na de discussie over de begroting voor de gezondheidszorg zal de komende maanden ook gepraat worden over de besteding van de indexmassa voor de artsenhonoraria. Het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2022-2023 zette al 1% van de index opzij voor bepaalde maatregelen, zoals de financiering van de ondersteuning van huisartsenpraktijken. Dat is ongeveer een zesde van de overblijvende indexmassa: de gezondheidsindex voor 2023 bedraagt 8,14%, maar 2% daarvan werd al lineair in juni van dit jaar toegekend. Thomas Gevaert verwacht dat ook de overblijvende indexmassa vrij lineair verdeeld zal worden. Het ASGB wil de laagste honoraria voor consultaties wel optrekken tot een minimum van 30 euro. Op de Nationale Commissie van maandag 26 september lag onder meer een dossier voor over het e-attest. De ziekenfondsen willen dat artsen zo een attest ook opstellen wanneer ze alleen niet- terugbetaalde prestaties leveren. Onaanvaardbaar, zegt dr. Johan Blanckaert (Bvas): "Onder het mom van transparantie en ledenverdediging willen de ziekenfondsen volledige inzage in de inkomens van de artsen." Wanneer een arts samen met terugbetaalde prestaties ook niet terugbetaalde prestaties of een supplement rekent, zou de arts die bedragen tevens moeten vermelden. Daarbij zou gewerkt worden met pseudocodes. Dat is onwerkbaar, stelt Blanckaert. "Voor een OCT-scan zou je als oogarts bijvoorbeeld in de ene situatie de nomenclatuurcode moeten geven, en in een andere een pseudocode. Eén globaal bedrag vermelden voor niet-terugbetaalde prestaties moet volstaan."Het kan ook niet dat voor specialisten het e-attest al vanaf januari 2023 verplicht wordt (met een overgangsperiode van twee jaar). "Dat staat niet in het huidige akkoord, dat moet onderhandeld worden in een volgend akkoord." Er zijn daarnaast nog juridische problemen met de vermelde bedragen op het e-attest. "Als je een bedrag aangeeft in het e-attest, kan de fiscus dat beschouwen als belastbaar inkomen, terwijl het niet zeker is dat je dat bedrag ook werkelijk hebt ontvangen." Verder werd op de Commissie een richtlijn voorgesteld voor het correct gebruik van geneesmiddelen, met name antidepressiva en benzodiazepines. Dokter Roel Van Giel (AADM) wees er tijdens een interventie op dat het weinig zin heeft om richtlijnen te verspreiden als je ook geen plan hebt voor de implementatie ervan. Van Giel meldt ook de goedkeuring van een aantal dossiers van wachtposten - waaronder ook de eerste dossiers voor de wachtdienst gedurende de week. Hij vernoemt Aalst, Lier, Heist-op-den-Berg en Midden-West-Vlaanderen.