...

Hoe zullen de huisartsen van 2030 omgaan met de nieuwe realiteit? Welke rol spelen consultaties op afstand nog in de praktijk? Welke invloed zal de verschuiving van ziekenhuiszorg naar de ambulante setting bijvoorbeeld hebben? Wat gaat Frank Vandenbrouckes New Deal voor de huisartsenpraktijken concreet betekenen in de komende jaren?Diversiteit, het vergaren van data en het ermee omgaan, levenslang leren, aandacht voor de eigen gezondheid van de arts,... Wie de aankondigingstekst voor het Visiecongres op 3 december leest, herkent zeker de thema's. Zal populatiemanagement ondertussen een vertrouwd instrument zijn? Wordt een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk een gewoon zicht? Om de huisartsen wat voor te bereiden op de keuzes die ze in de komende jaren moeten maken als antwoord op de ontwikkelingen in de maatschappij, is er het nieuwe Visiedocument. Over de inhoud van het document zullen huisartsen tijdens het Visiecongres verder van gedachten kunnen wisselen. De aftrap van dat congres wordt gegeven door dokter Ri De Ridder, jarenlang topambtenaar van het Riziv en vandaag medewerker van minister Vandenbroucke. Het nieuwe Visiedocument is het vijfde of zo op een rij. Ditmaal was het evenwel niet een klein groepje binnen de Algemene Vergadering dat begon met de krijtlijnen uit te zetten. "We wilden een ruimer opgezette voorbereiding van het document. Maar covid gooide roet in het eten", vertelt dokter Van Giel. Fysieke bijeenkomsten om met een grote groep van artsen over belangrijke thema's te praten, waren niet mogelijk. "We hadden al in 2019, nog vóór de covidcrisis, de eerste gesprekken met Pantopicon." Dat is een bureau dat organisaties begeleidt om de toekomst gestalte te geven en dat begon met voor Domus Medica een omgevingsanalyse uit te voeren: het in kaart brengen van de belangrijke maatschappelijke tendensen die van invloed zijn op de huisartsgeneeskunde. "We organiseerden ook een bevraging; meer dan 600 huisartsen namen daar aan deel. Dit voorjaar werden dan over een aantal thema's discussiegroepen bijeengebracht, een zevental bijeenkomsten met telkens een 30-tal artsen. Dat was in de nasleep van de omikrongolf en de discussies verliepen nog via een virtueel platform. De sessies verliepen verrassend vlot - onder deskundige beleiding van een visiegroep en met de inzet van technische hulpmiddelen zoals een smart board." Vorige maand, in oktober, konden de leden van Domus evenwel hun stem uitbrengen voor de samenstelling van de nieuwe Algemene Vergadering van Domus Medica. De AV komt ook bijeen op 3 december, de dag van het Visiecongres. Vóór januari 2023 moet het nieuwe bestuur van Domus Medica zijn aangesteld, en een opvolger voor Roel Van Giel worden aangeduid - die zal na twee mandaten niet meer opnieuw voorzitter zijn en geen deel meer zal uitmaken van het bestuur. "Het nieuwe bestuur en de nieuwe AV zullen voor de komende vier jaar dan een strategisch beleidsplan uitwerken." Aan hen dus om ook de verdere acties uit te stippelen.