...

Elk beleidsniveau in ons land had al een eigen verkeersveiligheidsplan, maar federaal minister Georges Gilkinet, Vlaams minister Lydia Peeters, Waals minister Valérie De Bue en Brussels minister Elke Van den Brandt scharen zich nu achter hetzelfde doel: nul verkeersdoden tegen 2050.De veiligheid van actieve en kwetsbare weggebruikers staat in het Interfederaal Plan voor Verkeersveiligheid voorop. Dat is ook nodig, gezien zij in verhouding veel vaker het slachtoffer zijn (zie kader). In Brussel vormen de voetgangers 40% van de verkeersdoden. In Vlaanderen is bijna een kwart van de verkeersdoden een fietser. Het plan wil onveilig rijgedrag zoals overdreven snelheid, rijden onder invloed of rijden zonder gordel, maar ook ongevallen als gevolg van oververmoeidheid of onvoldoende goed zicht (dode hoekongevallen) aanpakken door een mix van sensibilisering en technologie. De federale overheid wil 'antidodehoeksystemen' en 360°-camera's verplichten in bepaalde types vrachtwagens, of in de wegcode zones definiëren waarin vrachtwagens zonder dergelijke uitrusting niet mogen rijden. De regio's kunnen kiezen om zone 30 binnen de bebouwde kom te veralgemenen, kruispunten conflictvrij te regelen en veiligere verkeers- infrastructuur aanleggen - al zijn daarvoor nog geen bindende afspraken gemaakt. Er komt ook een werkgroep om de regelgeving rond verkeersveiligheid te bespreken. Omwille van de staatsstructuur is dat nodig om problemen aan te pakken. Een strengere regelgeving voor elektrische steps bijvoorbeeld, waarvoor Vias institute pleit (zie Artsenkrant 2693) is zowel een federale als regionale bevoegdheid. De werkgroep moet voorstellen doen voor een eenduidig wettelijk kader voor het hele land. Effectievere controles en sancties moeten toelaten om strenger op te treden tegen de meest gevaarlijke chauffeurs en dan vooral recidivisten. 34,5% van de Belgische chauffeurs die tussen 2014 en 2019 bij een verkeersongeluk betrokken waren, zijn recidivist. Daarom komt er een gemeenschappelijk kader voor alternatieve sancties, zoals doelgroepgerichte opleidingen die een tot een gedrags- en mentaliteitsverandering moeten leiden. Door betere kennisdeling tussen de beleidsniveaus moet er een beter inzicht komen in de verkeersongevallen. De datasets van de politie daarom zullen gekoppeld worden aan die van ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen. Het plan bevat veel goede voornemens maar nog weinig concrete maatregelen. De ministers stellen dat 'All For Zero' een haalbare doelstelling is, die een stapsgewijze aanpak vraagt. Daarom komen er elk jaar tien lokale events. Het plan zal ook jaarlijks geëvalueerd worden.