...

VTM Nieuws kwam de website op het spoor en stelde vast dat men er zonder enig persoonlijk contact met een arts een attest kan krijgen dat de ongeschiktheid bevestigt om arbeid te verrichten, (turn-)lessen te volgen of zware inspanningen te leveren. Het attest dat VTM Nieuws bemachtigde, was ondertekend door een arts die zogezegd in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werkt. Daar bleek de arts niet bekend. Het attest vermeldt geen Riziv-nummer, maar dat is een detail dat personeelsverantwoordelijken in sommige bedrijven allicht over het hoofd zullen zien. Het UZA heeft melding gemaakt bij de Toezichtcommissie van de FOD Volksgezondheid en diende klacht in bij het parket. Artsenkrant nam de proef op de som en bestelde ook een attest. Het volstaat om op de website hidokter.be je persoonlijke gegevens in te vullen, zoals naam, adres en geboortedatum. Vervolgens selecteer je een ziektebeeld met bijhorende symptomen, en de gewenste begin- en einddatum van de ongeschiktheid. Na enkele minuten ontving ik via mail van ene 'Dr. Ansay' een pdf-bestand met een 'Verklaring van arbeidsongeschiktheid'. Dat attest is getekend door 'Masroor Umar' - dezelfde naam als bij VTM - maar heeft een stempel die UZ Leuven vermeldt. Blijkbaar selecteert de website het dichtstbijzijnde ziekenhuis op basis van de woonplaats van de aanvrager. Bij UZ Leuven blijkt de arts, zoals verwacht, eveneens onbekend. UZ Leuven laat weten dat het zich aansluit bij de klacht van UZA. De betaling van 19,50 euro wordt geïnd door yourchat.ai, een vennootschap gedomicilieerd in Cyprus. Als we dat bedrijf opzoeken, blijkt de zaakvoerder een zekere dr. Can Ansay, een 'serial social entrepreneur' die eerder al een online winkel voor cannabisplanten en een app voor zelfdiagnose opstartte. Volgens zijn bio is hij doctor in de rechten, niet in de geneeskunde. De site heeft overigens een 'niet goed, geld terug'-garantie: als de werkgever het attest weigert, wordt het terugbetaald. Dat gebeurde in mijn geval ook effectief. Nog los van de vervalste stempels is het afleveren van attesten op deze wijze - zelfs al zou het om een echte arts gaan - een schending van de deontologische regels. Een ongeschiktheidsattest moet gebaseerd zijn op een klinisch onderzoek of objectieve gegevens (zie ook pagina 37). Een raadpleging op afstand kan bovendien slechts indien een voorafgaande therapeutische of een zorgrelatie tussen de zorgbehoevende en de arts bestaat. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke liet aan VTM Nieuws weten dat hij aan het parket vraagt om de zaak te onderzoeken. Domus Medica heeft de praktijk aangeklaagd bij de Orde der Artsen, die onderzoekt of en welke verdere stappen zullen worden ondernomen. Ook met het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid is Domus Medica hierover in gesprek. Wordt ongetwijfeld vervolgd.