...

Ter gelegenheid van die vaccinatieweek, die nog tot zaterdag loopt, wijst de WGO op de talrijke levens die de vaccinatie tegen covid-19 in Europa heeft kunnen redden. En dankzij de hoge vaccinatiegraad tegen difterie, tetanos en pertussis hebben we sinds de jaren 1990 geen grote difterie-epidemieën gekend in de Europese regio. Ook van endemische poliomyelitis bleven we grotendeels gespaard, benadrukt de WGO. Komt nog bij: van de 53 lidstaten van de Europese regio die zich hebben voorgenomen om mazelen en rubella uit te roeien als endemische ziekten zijn 29 landen daarin geslaagd voor mazelen en 45 voor rubella. Ook de vooruitgang die is geboekt om baarmoederhalskanker te elimineren vindt de WGO zeer bemoedigend - 38 van de 53 lidstaten van de Europese regio bieden intussen een systematische vaccinatie aan tegen het humaan papillomavirus. De gevolgen van de covid-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne baren de WGO evenwel zorgen, omdat de bestaande ongelijkheden in het gebruik van vaccins tijdens de pandemie zijn toegenomen. "Elf landen meldden een daling van meer dan 5% in de nationale dekking met DTP3 of de eerste dosis mazelenvaccin, en in on- geveer een vijfde van de landen in de regio nam de ongelijkheid tussen de gebieden met de hoogste en de laagste dekkingsgraad aanzienlijk toe. De oorlog in Oekraïne heeft miljoenen mensen gedwongen het land te ontvluchten. Bijna de helft van die vijf miljoen mensen zijn kinderen. Uiteindelijk zullen zij allemaal toegang moeten krijgen tot de volgende geplande vaccinatie, en velen van hen hebben in het verleden vaccins gemist die zij dringend moeten inhalen om hen te beschermen tegen ziekten als mazelen en polio." De komende maanden en jaren moeten de lidstaten dan ook werk maken van de verstrekking van de basisvaccinatie en moet inhaalvaccinatie worden vergemakkelijkt voor kinderen en volwassenen die doses hebben gemist, stelt de WGO. Dat geldt eveneens voor alle nieuwkomers, met inbegrip van migranten en vluchtelingen.