...

De vaccinatiegraad bij mensen met een psychiatrische aandoening is minstens even hoog als bij andere Vlamingen. Dat toont recent onderzoek aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven aan. Ongeacht de aandoening liet 93% (1.070) van de 1.151 patiënten in het UPC KU Leuven zich inenten tegen het coronavirus. Bij de volwassen bevolking in Vlaanderen was ten tijde van het onderzoek in juli jongstleden bijna 89% een eerste keer ingeënt. "Onze studie bevestigt de resultaten uit andere onderzoeken die aantonen dat mensen met een psychiatrische aandoening evenzeer bereid zijn om zich te laten vaccineren. Het toont ook aan dat je de vaccinatiegraad in deze bevolkingsgroep kan verhogen door gerichte vaccinatieprogramma's, zoals in België", zegt dr. Victor Mazereel, psychiater in opleiding en een van de onderzoekers. Het onderzoek verscheen recent in The Lancet Psychiatry.