...

De Engelse, de Zuid-Afrikaanse,... varianten verspreiden zich in Vlaanderen. De derde golf is onvermijdelijk. Time betekent letterlijk mensenlevens en money. Als alles goed gaat komen de vaccinatiecentra pas op toeren begin maart, het gaat immers om een immense logistieke operatie: ? de 65-plussers en de risicopatiënten worden door de Vlaamse overheid per brief, mail, sms en/of telefonisch van plaats, datum en tijdstip verwittigd en de patiënt kan nog wisselen; ? de minder mobiele patiënten zouden naar de centra gebracht worden met bussen of taxi's (risico op besmetting door corona op weg naar het vaccin?); ? niet-mobiele patiënten zouden gevaccineerd worden door mobiele teams (patiënt A is doof en hoort de bel niet, patiënt B is bedlegerig en je kunt er alleen binnen met de sleutel van de buur of met een code, enz.); ? de lijsten van risicopatiënten worden opgemaakt door huisartsen en/of mutualiteiten en doorgestuurd naar de overheid (privacy?). Vlaanderen telt 10.000 huisartsen en 5 miljoen te vaccineren personen. Dit betekent 10 miljoen toe te dienen vaccins of gemiddeld 1.000 vaccins per huisarts.Huisartsen vaccineren sneller. Ze zorgen door hun nabijheid en vertrouwenspositie voor een betere participatie De huisarts staat nu klaar en kan 100 vaccinaties per week aan. Dit betekent theoretisch dat op 10 weken iedereen boven de 18 jaar is gevaccineerd. Voorwaarde is uiteraard dat de vaccins snel genoeg geleverd worden.De levering van de vaccins gebeurt op basis van lijsten door de huisartspraktijken opgemaakt volgens leeftijdscategorie en risicoprofiel. Na levering worden ze binnen de vijf dagen ingespoten bij de patiënten, uitgenodigd door de huisarts of aan huis. Registratie gebeurt in Vaccinnet.Als er plots een piek optreedt in de toevoer van de vaccins zal de huisarts zelf wel verpleegkundigen en/of ander personeel vinden en moet hij kunnen beroep doen op de burgemeester om de toegang tot de praktijk te faciliteren (verkeer omleiden, straat beperkt afsluiten om een drive-in vaccinatie te organiseren, beschikking krijgen over een zaal om daar te vaccineren...). Huisartsen vaccineren sneller. Ze zorgen door hun nabijheid en vertrouwenspositie voor een betere participatiegraad. Ze zijn flexibeler en goedkoper dan vaccinatiecentra. Het is ecologisch, verkeerstechnisch en organisatorisch eenvoudiger 10 miljoen vaccins in pizzadozen naar enkele duizenden huisartsenpraktijken te brengen dan 5 miljoen personen tweemaal naar een vaccinatiecentrum te mobiliseren.