...

Er blijven nog veel open vragen die het succes van een massale vaccinatiecampagne zouden kunnen remmen. 1. Vragen over betrouwbaarheid: een groot aantal burgers twijfelt om zich te laten vaccineren, zeker nadat Noorwegen een 13-tal mogelijke overlijdens na toedienen van het Pfizer-vaccin onder kwetsbare patiënten, bekend maakte. Het is belangrijk dat iedere burger zijn vragen kan blijven stellen via een centraal contactpunt, maar ook dat de antwoorden met huisartsen en apothekers en/of andere zorgprofessionals worden gecoördineerd. 2. Vragen over logistiek en organisatie: wie wordt waar en tegen welke voorwaarden als eerste gevaccineerd? Met welke middelen? Wat gebeurt er met de niet-toegediende dosissen op het einde van de dag? En wat gebeurt er met burgers die zich niet kunnen verplaatsen? 3. Ongeduld van de bevolking: ook al waarschuwen experts over het feit dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer we kunnen terugkeren naar een normaal sociaal leven, het blijft menselijk dat wie net gevaccineerd is, zich beschermd voelt en de teugels wat loslaat. Het zal dan ook steeds moeilijker worden om de bevolking te overtuigen de covid-maatregelen vol te houden tot de epidemie effectief ingedijkt is. 4. Na de epidemie, vragen tot toelichting: hoe is het mogelijk dat de beleidsmakers het zo moeilijk hebben gehad om de covid-crisis te managen? Onvoldoende maskers en materiaal, gebrekkige communicatie, technocratische beslissingen, mogelijks onvoldoende spuiten om de vaccins toe te dienen, ... Kritiek ontbreekt niet en hoe dichter de eindmeet, hoe groter de vraag naar verantwoording. Bovendien wordt juist nu de regering geconfronteerd met de aanvang van de sociale en economische crisis.