...

Is het niet hoog tijd dat Waalse huisartsen het coronavaccin mogen toedienen in hun kabinet? Hun Brusselse collega's mogen dit al sinds begin juli. Verschillende argumenten rechtvaardigen de vaccinatie bij de huisarts. Het laat toe om die mensen te bereiken die zich nog niet naar het vaccinatiecentrum begeven hebben omdat ze twijfelen, of omdat ze moeilijk tot daar geraken. Op die manier kan ook de vaccinatie vervangen worden die tot op heden in de grote centra gebeurde die geleidelijk aan de deuren sluiten. Volgens onze informatie, het kabinet van de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale, wordt de mogelijkheid "overwogen" dat Waalse huisartsen in hun praktijk mogen vaccineren. Laten we hopen dat die overpeinzing niet te lang duurt. Het GBO vroeg de minister onlangs naar haar intenties. Het syndicaat van Franstalige huisartsen vroeg het Riziv ook een "juiste vergoeding" te voorzien voor huisartsen die in hun praktijk vaccineren. Met name om ook het administratieve werk dat met vaccinatie gepaard gaat te dekken. Wellicht dient men ook rekening te houden met de tijd die het in beslag neemt om mensen die twijfelen gerust te stellen en die nog geen eerste dosis gekregen hebben.