...

Bvas trok al fel van leer tegen het wetsontwerp en kondigde aan "alle middelen [te zullen] inzetten om deze wet aan te vechten". In een open brief naar minister Frank Vandenbroucke klaagt het syndicaat het corporatisme van de apothekers aan. Bvas stelt dat het nieuwe wetsontwerp de goede samenwerking tussen artsen en apothekers opblaast. Bvas klaagt ook aan dat het Riziv het de huisartsen onmogelijk maakt een raadpleging te facturen die als enige reden de vaccinatie van een patiënt tegen covid in de praktijk heeft. Domus Medica en Kartel reageren in een gezamenlijke mededeling. Ze vragen dat de verschillende beroepsgroepen - artsen, apothekers en verpleegkundigen - tezamen lokaal kunnen bekijken wat de beste aanpak is om de campagne tegen covid te versterken. "Laten we daarvoor inzetten op de bestaande goed functionerende structuren (vaccinatiecentra en huisartsenpraktijken), eerder dan nu allerlei zijpaadjes te organiseren die tot verwarring gaan leiden bij de burgers en de boostervaccinatiecampagne gaan bemoeilijken", luidt het. Het wetsontwerp dat minister Vandenbroucke aan de Kamer wil voorleggen, na een advies van de Raad van State, geeft de apotheker ook de bevoegdheid het covidvaccin voor te schrijven, op voorwaarde dat de apotheker het zelf vervolgens in de officina toedient. De apothekers moeten vooraf een opleiding hebben gevolgd om het covidvaccin te kunnen toedienen. Tijdens een persbriefing benadrukte dokter Dirk De Wolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid vooral dat de wet die apothekers toelaat te vaccineren tegen covid er nog niet is - hij vertelde niets over mogelijke plannen daarmee van het Agentschap.