...

Volgende week, dinsdag 6 juni, is het zover. Dan kunt u uw elektronische stem uitbrengen op een van de drie artsensyndicaten - drie weken lang tot maandag 26 juni middernacht. De technische details vindt u op de website van het Riziv. In deze krant schetsen we de campagne van de drie artsensyndicaten. U kunt vooral stemmen op een programma, op een concept. Stemmen op personen is er niet echt bij. Al weet u misschien wel wie het woord voert voor de verschillende artsensyndicaten, en zijn dat meestal ook mensen met een zitje in de 'medicomut', wie er nog zo allemaal uw belangen gaat verdedigen in de vele commissies en werkgroepen is vaak niet makkelijk uit te vinden. De deelname van artsen aan de medische verkiezingen is het grote punt geworden, misschien nog meer dan voor wie u stemt. Maar dan zou wat meer transparantie over wat er in de verschillende commissies en raden gebeurt wel welkom zijn. Artsensyndicaten claimen graag dat zij punten hebben gescoord en zaken hebben gerealiseerd. Maar hoe kunt u nagaan wie zich voor wat heeft uitgesloofd? Het Riziv wil het overleg moderniseren. Een artsenvertegenwoordiging die meer de artsen op het terrein weerspiegelt. Effectiever vergaderen op een artsvriendelijke manier. Ook het publiceren van vergaderverslagen en documenten met voorstellen hoort er dan bij. Dat doet het parlement bijvoorbeeld ook.