...

Op onze website artsenkrant.com vindt u een enquête over de manier waarop artsen aankijken tegen osteopathie. Het beantwoorden van deze vragen vergt slechts enkele minuten. Op die manier helpt u ook de dialoog en het uitwisselen van informatie tussen artsen en osteopaten te vergemakkelijken.Bovendien kunnen de enquêteresultaten vergeleken worden met een peiling die Artsenkrant tien jaar geleden uitvoerde. Deze nieuwe enquête komt er op initiatief van twee studenten van het 'Collège Belge d'osthéopathie'. We vragen dus uw medewerking om de vragen op artsenkrant.com te beantwoorden. Alvast bedankt voor de medewerking.