...

De groep Ransomware Lockbit, die achter de cyberaanval tegen Vivalia zit, zou zowat een miljoen euro opeisen, of 500 euro per server, om de aanval stop te zetten. Die hoge geldsom circuleert, maar is niet officieel. Wat er ook van zij, dat er veel geld mee gemoeid is, staat wel vast. Het parket van Luxemburg, dat het federale parket bijstaat in de strafrechtelijke afhandeling van het dossier, betreurt dat dit soort aanvallen de goede werking van zorginstellingen en openbare diensten lamlegt. De Waalse ziekenhuiskoepel Santhea benadrukt in welke mate de ziekenhuissector en de zorginstellingen kwetsbaar zijn, zeker nu deze nieuwe bedreigingen steeds talrijker en gesofistikeerder worden. "Door hun precaire financiële situatie en het gebrek aan personeel wegens de coronapandemie, in combinatie met het uitblijven van subsidies om zich te wapenen tegen cyberaanvallen, en aangezien ze niet het statuut genieten van 'essentiële instellingen', vormen ziekenhuizen een doelwit bij uitstek voor internetpiraten. Bij gebrek aan maatregelen en een adequate structurele financiering, dreigt ons hele zorgsysteem ten onder te gaan." Santhea dringt aan op een aanzienlijke verhoging van het budget van 20 miljoen euro dat minister Vandenbroucke in 2022 aan de ziekenhuizen toekende om hackers te bestrijden. "Uit een recente enquête in de Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat de gemiddelde kost voor de noodzakelijke ingrepen aangaande cybersecurity toegenomen is van 368 euro per bed in 2019 naar 484 euro in 2020. Als je die cijfers extrapoleert, kom je uit op een jaarlijkse kostprijs van meer dan 24 miljoen euro voor alle algemene en psychiatrische ziekenhuizen in België. Om hun maturiteitsniveau aan te passen aan de huidige en toekomstige cyberdreiging is dan ook een structurele financiering noodzakelijk. Anders dreigt het risico dat de ziekenhuizen en onze patiënten lopen, steeds groter te worden", waarschuwt de koepel. De Brusselse ziekenhuiskoepel Gibbis is het daar mee eens. "Zaak is om die eerste toelage van 20 miljoen euro structureel te maken, want ook de aanvallen zullen steeds structureler worden", stelt Dieter Goemaere, directeur algemene ziekenhuizen.