...

België maakt geen goede beurt in het Oeso-rapport Health at a Glance 2021 waar het de digitalisering van het patiëntendossier betreft. In ons land zou in 2021 maar 80% van deze dossiers elektronisch zijn. In een rijtje van 38 Oeso-landen komen we daarmee op de 28ste plaats. In de helft van de Oeso-landen is 100% van de medische dossiers digitaal. Het akkoord artsen-ziekenfondsen ziet het - intussen verplicht elektronisch - globaal medisch dossier als een hefboom voor de kwaliteit van de zorg. In 2009, tien jaar nadat het GMD werd bedacht, waren de GMD-honoraria goed voor 127 miljoen euro inkomsten voor de huisartsen (we tellen daar dan de uitgaven van de diabetespas bij, maar dat maakt niet zoveel uit). Dat vormde toen 11% van de huisartseninkomsten. In 2019 was het GMD (inclusief het pretraject diabetes) goed voor 251 miljoen euro - of 15,7% van het huisartseninkomen. Tel je daar de geïntegreerde praktijkpremie (2,6% van het huisartseninkomen) en de honoraria voor de zorgtrajecten (ook registratie van geleverde zorg - 0,7% van het inkomen) bij, dan kom je aan 19% van het huisartseninkomen dat sterk verband houdt met het bijhouden van het medische dossier van de patiënt. Maar nu wil de Belgische overheid waar voor haar geld.