...

Net zoals de meeste deelbegrotingen voor de artsen bleven de uitgaven zelfs iets onder de verwachtingen. De artsen gaven in 2018 in het totaal 154,4 miljoen minder uit dan begroot. In de sector van de medische beeldvorming lagen de uitgaven 18,6 miljoen lager dan verwacht.De uitgaven voor 2018 stegen wel licht ten opzichte van 2014, met ongeveer 17 miljoen, dat is 1,4%. Het aantal prestaties steeg globaal met 0,2%. Van de specifieke uitgaven voor medische beeldvorming ging 31% naar forfaitaire honoraria (per opname, per voorschrift, voor 'consultance'...) en 69% naar de 'technische' prestaties.Voor de forfaitaire honoraria per opname was er een 'onderschrijding' van 6 miljoen. De technische prestaties waren in 2018 goed voor 877 miljoen gefactureerde uitgaven. Enkele onderdelen daarin: de uitgaven voor CT-scans zijn goed voor 279 miljoen euro en die voor MRI voor 98 miljoen. Radiografische onderzoeken van het osteo-articulair systeem kostten in 2018 aan het Riziv 84,9 miljoen.Een doorn in het oog van de overheid zijn vooral de uitgaven voor het onderzoek van de wervelkolom. Er wordt veel medische beeldvorming uitgevoerd bij lagerugpijn - waar dat veelal niet aangewezen is. Het laatste akkoord artsenziekenfondsen bevatte voor CT-scans van de wervelkolom zelfs een ultimatum. Als het aantal scans in 2018 hoger lag dan in 2015, zou in oktober 2018 een bijkomende besparingsmaatregel worden opgelegd. Volgens de herziene technische raming van het Riziv uit september van vorig jaar lag het aantal scans in 2015 en 2018 precies gelijk - de bijkomende besparing was niet nodig.De boekhouding van het Riziv besteedde voor de audit 2018 ook extra aandacht aan de evolutie van de medische beeldvorming van de wervelkolom. De uitgaven voor röntgenonderzoek van de wervelkolom bedroeg 8,5 miljoen euro in 2018 - dat is een tiende van de uitgaven voor het osteo-articulair systeem van dat jaar. In 2012 bedroegen de uitgaven evenwel nog 11,6 miljoen euro. Het aantal onderzoeken daalde in die periode van bijna 344.000 tot bijna 194.000 - dat is met 44%.De uitgaven voor CT-scans van de wervelkolom bedroegen in 2018 zowat 38,5 miljoen euro en die voor MRI-scans 29,7 miljoen - telkens een lichte stijging in vergelijking met vorige jaren. Zoals gezegd bleef het aantal CT-scans dat per jaar wordt uitgevoerd voor onderzoek van de wervelkolom tamelijk constant. De auditcijfers tonen toch een licht verschil. Dat kan bij verdere boekingen nog iets oplopen. Maar verschil zal dat niet meer uitmaken. Voor MRI-onderzoek van de wervelkolom is er wel sprake van een belangrijke groei van het aantal prestaties - met 8% tussen 2015 en 2018.