...

Bij het begin van de 20ste eeuw was de Gentse universiteit erg in trek bij jongeren uit Centraal- en Oost-Europa. Tussen de academiejaren 1922-1923 en 1934-1935 studeerden gemiddeld 478 buitenlandse studenten in Gent. De helft van hen waren Joden. Ze vertegenwoordigden 15 procent van de toenmalige studentenbevolking. Hoe het ging met de Joden die in Gent leefden, werkten en studeerden naarmate de oorlogsdreiging toenam en toen de Tweede Wereldoorlog ook daadwerkelijk losbarstte, beschrijft Marc Verschooris nauwgezet in zijn boek 'Uit de lus van de strop, Gentenaars in de bres voor de Joodse bevolking'. In essentie draait het boek om de solidariteit van mensen die Joden hielpen onderduiken. Bij de lectuur van het boek valt het op dat er zich onder hen heel wat artsen bevonden. Zij hielpen niet alleen Joodse families onderduiken, maar bouwden ook clandestiene medische diensten uit of waren vaak spilfiguren in de medische hulp aan ondergedoken Joden. Wie lid is van AK-club, kan één van drie boeken winnen. Sterck & De Vreese, 286 blz.