...

Anne Marieke Wiggers is Nederlandse. Ze werd uitgeloot voor de opleiding geneeskunde in haar thuisland, en deed vervolgens mee aan het toelatingsexamen in Vlaanderen. Na een jaar werd ze alsnog toegelaten in Nederland, maar ondertussen was ze zo verknocht aan (onder meer) Antwerpen dat ze besloot te blijven. "De kleinschaligheid van het onderwijs sprak me aan, in mijn jaar waren we met zo'n 120 studenten." Het is omwille van diezelfde 'kleinschaligheid' dat ze later voor huisartsgeneeskunde koos. "Ik vind het fijn om in een klein teamverband te werken, en nauw, persoonlijk contact te hebben met patiënten. Bovendien ben ik niet zo'n ziekenhuismens (glimlacht). " Momenteel is ze als vervangarts aan de slag. Doelbewust, om zoveel mogelijk ervaring op te doen en van zoveel mogelijk aanpakken te 'proeven' vooraleer ze haar eigen kabinet start of meestapt in een bestaande praktijk. Schrijven over haar ervaringen als arts doet ze al heel lang, vertelt Anne Marieke Wiggers. "In het eerste jaar van mijn huisartsenopleiding ben ik daarmee begonnen. Als toekomstig arts verandert je kijk op het leven. Ik schreef gebeurtenissen, indrukken, gevoelens letterlijk van me af. Schrijven is voor mij een manier om de ervaringen van het leven te verwerken." "Benieuwd naar wat anderen vonden van mijn schrijfsels, liet ik ze - geanonimiseerd - lezen door familie en vrienden. Ook collega's werden op den duur nieuwsgierig en zo breidde mijn 'lezerspubliek' stilletjes aan uit. Sedert 2017 schrijf ik een column in elke editie van Huisarts Nu, vorig jaar stelde uitgeverij Houtekiet voor om mijn schrijfsels te bundelen." Er is toch niks mis, dokter? is een selectie van opmerkelijke anekdotes uit het leven van een huisarts. De hoofdrol is weggelegd voor de patiënten en de algemene teneur is er een van optimisme, positivisme. "Omdat ik nu eenmaal zo ben", zegt dr. Wiggers. "Ik probeer alles in de mate van het mogelijke op een positieve manier te bekijken. Sommige verhalen zijn gewoon grappig, anderen dan weer diepmenselijk en ontroerend, "maar in elk verhaal, elk gebeuren probeer ik te zien wat ik heb kunnen betekenen en bijdragen in mijn rol als huisarts". Met de publicatie van het boek wil ze lezers - een breed publiek, iedereen komt wel eens bij de huisarts - een inkijk geven in het huisartsenbestaan. In de medische, maar ook de psychosociale problemen waarmee mensen van verschillende slag bij de huisarts aankloppen. "Om duidelijk te maken dat een huisarts niet alleen maar ziektebriefjes schrijft", lacht dokter Wiggers. "Mensen kunnen met heel veel vragen bij ons terecht. De huisarts fungeert als een toegangspoort tot zorg." Is Er is toch niks mis, dokter? in zekere zin dan ook een pleidooi voor meer waardering voor de huisarts? "Neen", zegt Anne Marieke Wiggers overtuigd. "Want die is er zeker al. Vooral de laatste jaren is het huisartsenberoep op een positieve manier in de aandacht gekomen en met de coronacrisis is dat alleen maar toegenomen. Eerder wil ik lezers met mijn verhalen een volledig beeld geven van de rol en het takenpakket van de huisarts, in de hoop dat het drempelverlagend kan werken. In mijn omgeving heb ik bijvoorbeeld al meermaals gehoord dat men een afspraak maakt bij de specialist voor een uitstrijkje, terwijl dat ook perfect bij de huisarts kan." De verhalen in het boek zijn hoofdzakelijk voortgevloeid uit haar eerste jaren als huisarts, maar 'corona' kon natuurlijk niet ontbreken. Was het moeilijk om in deze periode haar typische, 'positieve' schrijfstijl te behouden? Anne Marieke Wiggers: "Natuurlijk was er veel administratieve rompslomp, wat zeker niet het leukste onderdeel is van onze job. Ook zagen wij de complicaties van uitgestelde zorg en isolatie bij onze patiënten. Maar ik heb geprobeerd sommige situaties met de nodige dosis humor te benaderen. Zo beschrijf ik dat ik op een gegeven moment een vuilniszak aantrek omdat er geen beschermingsmateriaal voorhanden is." Kunnen collega-huisartsen ook iets hebben aan het boek? "Van collega's heb ik al meermaals gehoord dat ze mijn columns in Huisarts Nu heel herkenbaar vinden. Zo ervaar ik het ook, maar jij kan het veel beter verwoorden!, klinkt het dan. ""Ik denk overigens dat mijn boek ook iets kan betekenen voor arts-specialisten", vult dr. Wiggers aan, "de samenwerking tussen de huisarts en specialist is een thema dat ik meermaals aansnijd. Collega's mogen ook altijd contact opnemen, om ervaringen uit te wisselen (lacht)."