...

'Als spinnenwebben zich verenigen', zegt een Ethiopisch spreekwoord, 'kunnen ze een leeuw vastbinden'. Ubuntu plaatst individuen in een web van relaties met anderen en handelen in solidariteit. Het is door het delen met anderen dat individuen 'ontstaan'. Solidariteit is een fundamentele waarde die dit land van meer dan 11 miljoen mensen kan verbinden. Door samen te werken, worden we groter dan onszelf. Ik geloof dat het dé manier is om covid-19 en de negatieve gevolgen op ons mentaal welzijn en op de economie in te dammen. Door de nadruk op menselijkheid, medeleven en sociale verantwoordelijkheid heeft Ubuntu ('ik ben omdat wij zijn') het potentieel om conflicten tussen individuele rechten en de volksgezondheid te verminderen, en kan het de regering helpen om steun van de gemeenschap te krijgen voor acties in noodsituaties. Ubuntu vraagt simpelweg dat mensen rekening houden met anderen en goed doen: 'Ik ben omdat wij zijn'.