...

Hormoonverstoorders. Què? De kans is groot uw patiënt er nog nooit over gehoord heeft als u het gesprek hierover aanknoopt. In juni jl. organiseerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een bevraging over (de problematiek van) hormoonverstoorders. Een 1.000-tal personen vulde de enquête in.Wat blijkt? Bijna een op de twee (48%) had nog nooit over hormoonverstoorders gehoord. "Veel mensen hebben dagelijkse gewoontes die de blootstelling aan hormoonverstoorders zouden kunnen verhogen. Zo warmt 61% van de ondervraagden zijn of haar eten wel eens op in een plastic potje, gaat 64% bij aankoop van cosmetica niet na welke stoffen er in aanwezig zijn, en denkt 50% er niet aan om nieuwe kleren eerst te wassen, voor ze aan te trekken", klinkt het. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan er zich niet van bewust te zijn dat hormoonverstoorders gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken of een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van baby's, kinderen en adolescenten.Bijna 40% is wel bezorgd over de blootstelling aan hormoonverstoorders in alledaagse producten. Maar de meerderheid (60%) van de ondervraagde Belgen ligt er dus niet wakker van. De bezorgdheid blijkt wel groter te zijn bij wie al over hormoonverstoorders gehoord heeft: 66% van de mensen die weten wat hormoonverstoorders zijn, is bezorgd."Kennis blijkt ook de grote driver van gedragsverandering", stelt het ziekenfonds vast. "Wie beter geïnformeerd is, is meer bereid om zijn gedrag aan te passen." Zo is tot 70% van de Belgen bereid zijn gedrag te veranderen, vooral dan als het weinig of geen extra inspanning vraagt, bijvoorbeeld door over te schakelen naar bioalternatieven. De timing is nu goed om het probleem van de hormoonverstoorders aan te pakken, menen de Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Europa wil met de Green Deal de klimaatverandering en milieuvervuiling aanpakken, waartoe ook de problematiek van gevaarlijke chemicaliën behoort." Volgens informatie van het ziekenfonds werken de verschillende overheden in België aan een nationaal actieplan over hormoonverstoorders. "Zo'n plan om de blootstelling aan schadelijke stoffen te beperken is uiterst zinvol. Volgens onze enquête verwacht de bevolking dat ook van de overheid. Drie op vier ondervraagden (73%) gaan ervan uit dat er op de Belgische markt alleen producten toegelaten zijn die geen potentieel gevaarlijke stoffen bevatten. Daarnaast klasseerde zo'n 60% van de mensen 'het verbieden van gevaarlijke stoffen' bij de twee belangrijkste maatregelen die ze van de overheid verwachten."