...

De geestelijke gezondheid staat vandaag hoger op de politieke agenda dan ooit te voren. Daar droeg de Staten-Generaal van de geestelijke gezondheid, gestart in 2019, in belangrijke mate toe bij.Het gaat om een sectorbreed platform, bestaande uit professionals, beroeps- federaties, zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen, familieleden en sym- pathisanten die ijveren voor een betere geestelijke gezondheid.Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven roept graag op om deel te nemen aan deze belangrijke sectorvergadering. De tweede Staten-Generaal brengt nieuws uit zijn verschillende werven en legt nieuwe voorstellen op tafel. Daarbij wordt ingezoomd op vier eindrapporten over financiering, armoede, transitiezorg en wachttijden, alsook op de zorg voor kinderen en jongeren en de betrokkenheid van familie. Tot slot peilt journalist Guy Tegenbos naar de visie en plannen van gezondheidsministers Frank Vandenbroucke en Wouter Beke.