...

De Stichting Kankerregister publiceert een retrospectieve epidemiologische studie over een tijdspanne van 16 jaar (2004-2019). Het gaat om een beschrijving van de stand van zaken in België. Het rapport omvat gegevens over de evolutie van de incidentie in de tijd en de overlevingskansen van de patiënten, alsook een projectie van de incidentie tegen het jaar 2030. · Tumoren van het bot en de weke weefsels zijn zeldzame ziekten (1,7% van alle tumoren). De incidentie verschilt aanzienlijk per leeftijdscategorie: 1/8 van alle kankers bij kinderen (0-19 jaar), 1/22 bij adolescenten en jongvolwassenen (20-39 jaar), 1/61 bij volwassenen (40-69 jaar), 1/77 bij senioren (> 70 jaar). · Voor de komende jaren voorspelt men een toename van het risico (+ 0,6%/jaar) om een tumor van het bot of de weke weefsels te krijgen. · In de voorbije jaren werd die toename in incidentie voornamelijk vastgesteld bij mannen ouder dan 60 jaar en vrouwen ouder dan 75 jaar voor tumoren van het gastro-intestinale stroma (GIST). · Een positief punt is dat de overleving voor dat soort tumoren in de voorbije 16 jaar verbeterd is: de specifieke overleving (relatieve overleving) na vijf jaar voor patiënten die de diagnose kregen tussen 2004 en 2009 bedroeg 70%, terwijl voor patiënten die hun diagnose kregen tussen 2014 en 2019, een specifieke overleving van 74% werd opgetekend. De toename was sterker uitgesproken voor patiënten van 40 jaar en ouder (de prognose na vijf jaar verbeterde met 5,5%). De prognose is beter bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen (78%), maar er werd geen significante wijziging van de overleving vastgesteld in de voorbije vijftien jaar. · Jongere patiënten hebben vaker solide tumoren of bloedkanker. De Stichting wijst nadrukkelijk op de aanzienlijke verscheidenheid tussen de subtypes van tumoren en geeft ter illustratie het voorbeeld van twee verschillende parameters: · De mediane leeftijd: rhabdoïde tumoren treffen vooral kinderen jonger dan tien jaar, terwijl angiosarcomen vooral voorkomen bij patiënten van 70 jaar en ouder. · De overleving na vijf jaar: het dermatofibrosarcoma protuberans heeft een vijfjaarsoverleving van 100%, maar bij het angiosarcoom is dat niet meer dan 30%. Tumoren van het bot en de weke weefsels zijn complexe ziekten die een specifieke behandeling, ervaring en expertise vergen. Globaal is de overleving tijdens het jongste decennium toegenomen. Tegelijk tekende zich tussen 2004 en 2019 een stijgende incidentie af van tumoren van het bot en de weke weefsels, die hoofdzakelijk toe te schrijven is aan GIST's.