...

Jürgen Constandt Merkwaardig is dat er een oplossing is om uit de politieke impasse te geraken, maar dat niemand ze aandurft. Even, of zelfs nog merkwaardiger is dat Vlaamse volksvertegenwoordigers die impasse niet durven doorbreken door het inroepen van artikel 35 van de Grondwet.Dat artikel is nochtans heel helder en kan een einde maken aan alle redetwisten. Het artikel stelt dat alle bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen toebehoren met uitzondering van de residuaire bevoegdheden. Die gaan naar de federale overheid. Kortom het zijn de deelstaten die autonoom beslissen over hun staatsverband, hun rechten, hun plichten en de middelen.Echte koningen zouden daar werk van maken. Ze zouden zich alvast een pak beter voelen in hun tocht naar de heiland. Wij van onze kant zouden ze onthalen met wierook, mirre en goud in plaats van omgekeerd. En bij hun aankomst zouden ze de verlossing vinden, in plaats van verlost te worden uit hun lijden. Op dat moment zal Vlaanderen echt zijn eigen koers kunnen varen en solidair gezondheidsbeleid kunnen uittekenen...