...

Mensen met psychische problemen hebben het moeilijker om openbaar vervoer te gebruiken. Dat zou voor hen toegankelijker gemaakt moeten worden, stelt Rebecca Posner van het onderzoeksinstituut Transport Research Laboratory.Rebecca Posner stelde haar onderzoeksrapport Mental Health and Transport* voor op de jaarlijkse conferentie van de British Psychological Society op 2 mei. Voor haar onderzoek voerde Posner een enquête uit en verzamelde ze een focusgroep met mensen die angsten of depressie hadden meegemaakt. Zo wou ze inzicht krijgen in de impact die deze mentale problemen hadden op vervoerskeuzes.Posner ontwierp een expenment waarbij mensen die geestelijke gezondheidsproblemen hadden ondervonden, moesten kiezen uit verschillende vervoersmiddelen om een reis tussen twee steden te maken. Vijf factoren die van invloed kunnen zijn op hun beslissing - tijd, kostprijs, potentieel voor vertragingen, aantal overstappen en mate van drukte - werden voor sommige deelnemers gewijzigd om te zien welk effect ze hadden op de keuze.Analyse van de resultaten toonde aan dat een toename van elk van deze factoren ertoe leidde dat mensen die eerder angst of depressie hadden meegemaakt vaker voor de auto kozen dan voor de bus of trein. Vooral de beslissing om met de trein te reizen werd sneller gewijzigd indien een van de vijf factoren erop achteruit ging. De impact van de factoren was veel sterker dan bij een controlegroep van mensen die geen angst of depressie hadden meegemaakt.De deelnemers rapporteerden zelf ook over een aantal factoren die hun keuze voor de reismodus beïnvloeden, en die dus drempels vormen voor het gebruik van openbaar vervoer. Ze vermelden toegankelijkheid, gemak, drukte, tijdsdruk, gebrek aan controle en afwezigheid van ondersteuning, met name op het openbaar vervoer.Volgens Posner is de conclusie van haar onderzoek dat er nog veel moet gebeuren om transportsystemen toegankelijker te maken voor mensen met psychische problemen. Ze stelde ook een aantal mogelijke oplossingen voor. Zo zou er meer informatie en ondersteuning voor de reiziger voorzien moeten worden. Medewerkers van vervoersmaatschappijen zouden ook getraind moeten worden om inzicht te krijgen in problemen die mensen met psychische problemen ervaren bij het gebruik van openbaar vervoer. Posner riep ook fabrikanten van zelfrijdende auto's op om rekening te houden met de noden van deze doelgroep.