...

De klimaatverandering dwingt ons in actie te schieten. Met de Green Deal worden stappen gezet, maar de sense of urgency ontbreekt nog vaak. Naast het verminderen van de broeikassenuitstoot en de vervuiling, moeten we de Rechtvaardige Transitie of Just Transition plannen. Hoe maken we de stap naar een duurzame samenleving en hoe zorgen we ervoor dat alle burgers mee zijn in die transitie? De impact van de klimaatverandering op onze gezondheid en gezondheidszorgsysteem is groot, ons aanpassen is dus de boodschap. Als ziekenfonds kunnen wij bij dit dossier niet aan de kant blijven, de Rechtvaardige transitie is een cruciale werf, essentieel voor onze volksgezondheid en ons gezondheidszorgsysteem.