...

Preventieadviseur-arbeidsartsRecent kwamen 'burn-out' en de 'managementeigenschappen van de leidinggevende' plopperdeplop weer bovendrijven in de media! Er wordt daarenboven kwistig gegoocheld met allerhande vergelijkingen en percentages. Is de toxische leider echt de "stille doder" van de onderneming? Ondersteunend leiderschap zou het risico op burn-out sterk verminderen (tot maar 1%) in tegenstelling tot bij de controlerende, "toxische" leider (54%) en de "ongedefinieerde" leidinggevende (18%). "Toxisch" wordt vaak als een paraplubegrip gebruikt voor al deze kenmerken, een pars pro toto; voorheen had het woord "destructief" de overhand. De toxische leider is niet alleen giftig, maar blijkt ook nog eens besmettelijk! Het chemische en biologisch gevaar van de "Koude Oorlog op de werkvloer" veroorzaakt door de leider loert achter elke hoekje op het werk.Mijns inziens was een vergelijking met buitenlandse (literatuur)studies hier zeker op zijn plaats geweest. De generalisatie van de drie types van leidinggeven dient nauwgezet bekeken te worden. Een gradatie in de toxiciteit (bijvoorbeeld mild tot hoog) zou op zijn plaats (kunnen) zijn. Want: "Zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn?" (Noordkaap, 1993)